בחר סדר הצגה

קטגוריות - ראשי

קטגוריות משנה

Popular Tags

 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • הלכות מוקצה - יא

 • משיעורי הרשד"ב שי 'לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (276)     Duration: (00:28:38}     Uploaded: 28-02-22
 • Tags: נגיעה במוקצה וטלטול במקצת
 • video pic
 • הלכות מוקצה - י

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (382)     Duration: (00:27:48}     Uploaded: 21-02-22
 • Tags: טלטול מן הצד ועל ידי גופו
 • video pic
 • הלכות מוקצה ט

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (279)     Duration: (00:32:07}     Uploaded: 14-02-22
 • Tags: טלטול על ידי דבר אחר
 • video pic
 • video pic
 • הלכות מוקצה - ז

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (291)     Duration: (00:30:00}     Uploaded: 31-01-22
 • Tags: כלי שמלאכתו לאיסור
 • video pic
 • video pic
 • הלכות מוקצה - ה

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (432)     Duration: (00:28:58}     Uploaded: 17-01-22
 • Tags: מוקצה מחמת איסור
 • video pic
 • הלכות מוקצה - ד

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (424)     Duration: (00:28:43}     Uploaded: 14-01-22
 • Tags: מוקצה מחמת חסרון כיס
 • video pic
 • video pic
 • הלכות מוקצה - ב

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (480)     Duration: (00:36:18}     Uploaded: 20-12-21
 • Tags: נולד בשבת וביום טוב 

Powered Free by PHPmotion - Video Script