בחר סדר הצגה

קטגוריות - ראשי

קטגוריות משנה

Popular Tags

 • video pic
 • הלכות תפלין

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (24)     Duration: (00:54:13}     Uploaded: 03-09-23
 • Tags: ריוח בין הפרשיות לשיטת רבינו הזקן
 • video pic
 • הלכות תפלין

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (85)     Duration: (00:31:16}     Uploaded: 18-08-23
 • Tags: כתב אדמו"ר הזקן
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • מקום הנחת התפילין

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2065)     Duration: (00:32:08}     Uploaded: 15-07-14
 • Tags: תפילין יד קבורת ראש בין עיניך קשר יו"ד דל"ת 

Powered Free by PHPmotion - Video Script