בחר סדר הצגה

קטגוריות - ראשי

קטגוריות משנה

Popular Tags

 • video pic
 • הלכות יום טוב - טז

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (5)     Duration: (00:30:12}     Uploaded: 05-06-23
 • Tags: מוקצה לצורך אוכל נפש ביום טוב
 • video pic
 • video pic
 • הלכות יום טוב - יב

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (32)     Duration: (00:28:21}     Uploaded: 17-04-23
 • Tags:  דברים שאין עירובי תבשילין מועיל בהם
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • הלכות יום טוב - י

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (42)     Duration: (00:25:09}     Uploaded: 20-03-23
 • Tags: זמן עריכת עירוב תבשילין
 • video pic
 • הלכות יום טוב - ט

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (48)     Duration: (00:26:32}     Uploaded: 13-03-23
 • Tags: בישול והכנה מיום טוב לשבת
 • video pic
 • הלכות יום טוב - ח

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (47)     Duration: (00:31:59}     Uploaded: 27-02-23
 • Tags: בישול לצורך חול ויום טוב שני
 • video pic
 • הלכות יום טוב – ז

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1093)     Duration: (00:32:12}     Uploaded: 20-02-23
 • Tags: מלאכות אוכל נפש שאסרו חכמים ביום טוב
 • video pic
 • הלכות יום טוב - ו

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (993)     Duration: (00:24:17}     Uploaded: 13-02-23
 • Tags: מלאכה שאפשר לעשות מאתמול
 • video pic
 • הלכות יום טוב - ה

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1129)     Duration: (00:29:53}     Uploaded: 06-02-23
 • Tags:  לצורך מכשירי אוכל נפש
 • video pic
 • הלכות יום טוב - ד

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1273)     Duration: (00:31:56}     Uploaded: 30-01-23
 • Tags: לכם ולא לנכרים לכם ולא לבהמה 

Powered Free by PHPmotion - Video Script