בחר סדר הצגה

קטגוריות - ראשי

קטגוריות משנה

Popular Tags

 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • הלכות ראש השנה - ג

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (27)     Duration: (00:28:22}     Uploaded: 29-08-23
 • Tags: הפסק בתקיעות, אכילת מצה, בדיקת חמץ, תפילין צי...
 • video pic
 • הלכות ראש השנה – ב

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (41)     Duration: (00:30:05}     Uploaded: 22-08-23
 • Tags: ק"ל קולות – מה"ת, מספק, מד"ס וממנהג
 • video pic
 • הלכות ראש השנה – א

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (37)     Duration: (00:21:25}     Uploaded: 15-08-23
 • Tags: א) שני הימים קדושים ודאי. ב) יומא אריכתא.
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • Shofar – 130 kolot

 • משיעור הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (334)     Duration: (00:29:10}     Uploaded: 18-08-21
 • Tags: Midoiraiso, midrabonon & minhag
 • video pic 

Powered Free by PHPmotion - Video Script