בחר סדר הצגה

קטגוריות - ראשי

קטגוריות משנה

Popular Tags

 • video pic
 • video pic
 • מצות עבות ודקות

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1112)     Duration: (00:23:19}     Uploaded: 22-01-18
 • Tags: מנהג אפיית המצות לפני הפסח דוקא
 • video pic
 • שמורה משעת קצירה

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2028)     Duration: (00:36:58}     Uploaded: 15-01-18
 • Tags: שמירה קודם קצירה, עד שנתייבש
 • video pic
 • הכרזת לשם מצות מצוה

 • משיעורי הרשד"ב שי' לוין
 • downloaddownload as MP3    1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2554)     Duration: (00:37:06}     Uploaded: 01-01-18
 • Tags: ההכרזה בדיבור על ידי כל העוסקים בעריכת המצו...
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic 

Powered Free by PHPmotion - Video Script