הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ט

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1471)     Duration: (00:23:44)     Uploaded: 21-06-21
  • Tags: הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל
  • video pic
  • כח סיון

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1233)     Duration: (00:14:07)     Uploaded: 08-06-21
  • Tags: הצלת הרב מאירופה בתש"א
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1373)     Duration: (00:37:29)     Uploaded: 07-06-21
  • Tags: הטמנה בתנור
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1377)     Duration: (00:31:22)     Uploaded: 31-05-21
  • Tags: הטמנה בדבר המוסיף הבל
  • video pic
  • ל"ט מלאכות מבעיר ומכבה - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1417)     Duration: (00:30:09)     Uploaded: 24-05-21
  • Tags: חימום על קדרה שעל האש, מעזיבה, פלטה ורידיאטו...
  • video pic
  • ל"ט מלאכות מבעיר ומכבה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1437)     Duration: (00:19:58)     Uploaded: 20-05-21
  • Tags: שהיה חזרה והטמנה בקראַק-פאַט
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2585)     Duration: (00:25:56)     Uploaded: 10-05-21
  • Tags: חזרה, נראה כמבשל
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (3031)     Duration: (00:27:00)     Uploaded: 03-05-21
  • Tags: שהייה, שמא יחתה, "בלעך"
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1454)     Duration: (00:32:20)     Uploaded: 26-04-21
  • Tags: גרם הבערה וכיבוי בשבת

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script