הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (479)     Duration: (00:34:05)     Uploaded: 19-04-21
  • Tags: בעץ ובמתכת, חשמל ומיקרופון
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מכה בפטיש - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (552)     Duration: (00:33:44)     Uploaded: 12-04-21
  • Tags: טבילה והגעלה – תיקון כלי שאינו ניכר
  • video pic
  • ערב פסח שחל בשבת - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (345)     Duration: (00:31:59)     Uploaded: 22-03-21
  • Tags: יקנה"ז, הביצה וסדר ההגדה
  • video pic
  • ryoel2

  • Description: ff
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (292)     Duration: (00:17:17)     Uploaded: 19-03-21
  • Tags: fff

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script