הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • טעות בתפלת שבת ויום טוב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (24)     Duration: (00:23:47)     Uploaded: 07-05-18
  • Tags: יח ברכות וברכה אמצעית מוסף
  • video pic
  • ספק ברכות להקל - בספק ספיקא

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (19)     Duration: (00:29:34)     Uploaded: 30-04-18
  • Tags: ספירת העומר ציצית
  • video pic
  • תחלת זמן מנחה גדולה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (40)     Duration: (00:25:35)     Uploaded: 16-04-18
  • Tags: חצי שעה אחר חצות
  • video pic
  • היוצא מא"י לשנה אחת, ודעתו לחזור

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (110)     Duration: (00:29:54)     Uploaded: 09-04-18
  • Tags: לחדש אחד, לשנה, לעולם, עם אשתו
  • video pic
  • נוסח: את יום טוב מקרא קדש הזה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (81)     Duration: (00:24:45)     Uploaded: 04-04-18
  • Tags: יום טוב חול המועד מוסף שחרית וברכת המזון
  • video pic
  • זמן סידור הקערה והבאתה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (57)     Duration: (00:30:50)     Uploaded: 26-03-18
  • Tags: אחר או לפני כרפס לפני הקידוש או מבעוד יום
  • video pic
  • השעבוד והגאולה במצוות החרוסת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (89)     Duration: (00:28:38)     Uploaded: 19-03-18
  • Tags: טיט תפוח תבלין יין
  • video pic
  • גדרי תקנת ארבע כוסות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (88)     Duration: (00:30:56)     Uploaded: 12-03-18
  • Tags: זוגות ברכות הפסק
  • video pic
  • נטילת חלה מהמצות ע"י הרבי

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (145)     Duration: (00:33:18)     Uploaded: 05-03-18
  • Tags: מוקף, צירוף כלי, נגיעה, על מנת לחלק

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script