הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • עירובי חצרות - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (4)     Duration: (00:32:09)     Uploaded: 27-06-22
  • Tags: לחי, צורת הפתח ודלתות
  • video pic
  • עירובי חצרות - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (46)     Duration: (00:43:20)     Uploaded: 20-06-22
  • Tags: לחי וקורה
  • video pic
  • מצוה לחזר אחר עירוב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (12)     Duration: (00:28:15)     Uploaded: 13-06-22
  • Tags: בחצר, במבוי ובעיר
  • video pic
  • עירוב חצרו - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (56)     Duration: (00:20:38)     Uploaded: 08-06-22
  • Tags: מצוה לחזר אחר עירובי חצרות, מבוי ועיר
  • video pic
  • סעודה חלבית בחג השבועות

  • Description: משיעוורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (52)     Duration: (00:38:32)     Uploaded: 30-05-22
  • Tags: הפסק בין הסעודות והברכות
  • video pic
  • שלושת ימי ההגבלה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (25)     Duration: (00:24:27)     Uploaded: 23-05-22
  • Tags: לענין תספורת, נישואין ותחנון
  • video pic
  • פסח שני ול"ג בעומר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (49)     Duration: (00:24:14)     Uploaded: 16-05-22
  • Tags: אכילת מצה, תחנון, תספורת וחתונה
  • video pic
  • מקצת היום ככולו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (77)     Duration: (00:25:37)     Uploaded: 09-05-22
  • Tags: בספירת העומר ובשאר הלכות
  • video pic
  • מקח וממכר בשבת - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (251)     Duration: (00:28:36)     Uploaded: 20-04-22
  • Tags: משחקי האגוזים
  • video pic
  • ליל פסח שחל בשבת ובמוצש"ק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (99)     Duration: (00:42:38)     Uploaded: 12-04-22
  • Tags: קידוש, מי מלח, חרוסת, יקנה"ז
  • video pic
  • מקח וממכר בשבת - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (75)     Duration: (00:27:50)     Uploaded: 04-04-22
  • Tags: קניית צרכי שבת בשבת

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script