הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • בליעת כזיתי המצה בבת אחת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (22)     Duration: (00:31:34)     Uploaded: 27-03-17
  • Tags: גרגרן וכבוד שבת מצה רכה
  • video pic
  • שלוש המצות שבליל הסדר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (39)     Duration: (00:33:14)     Uploaded: 20-03-17
  • Tags: לחם משנה המוציא על אכילת מצה
  • video pic
  • מפורים ואילך – שלושים יום קודם הרגל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (55)     Duration: (00:23:30)     Uploaded: 06-03-17
  • Tags: קרבנות פסח חגיגת י"ד עולת ראיה שלמי חגיגה של...
  • video pic
  • תערוכת רבותינו נשיאינו

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (43)     Duration: (00:06:56)     Uploaded: 05-03-17
  • Tags: ספרים כתבי-יד-קודש חפצים תמונות
  • video pic
  • תערוכת רבותינו נשיאינו

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (30)     Duration: (00:06:18)     Uploaded: 05-03-17
  • Tags: ספרים כתבי-יד-קודש חפצים תמונות
  • video pic
  • תערוכת רבותינו נשיאינו

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (52)     Duration: (00:06:27)     Uploaded: 05-03-17
  • Tags: ספרים כתבי-יד-קודש חפצים תמונות
  • video pic
  • קודם הפסח שלשים יום

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (62)     Duration: (00:34:35)     Uploaded: 27-02-17
  • Tags: היוצא מביתו העושה אוצר סוכה ישנה
  • video pic
  • טלטול מוקצה מהצד, לצורך מקומו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (47)     Duration: (00:29:27)     Uploaded: 20-02-17
  • Tags: ידא אריכתא לצורך ההיתר
  • video pic
  • מתנה ומכירה בשבת לצורך מצוה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (49)     Duration: (00:28:42)     Uploaded: 13-02-17
  • Tags: שמא יכתוב ממצוא חפצך מתנה ע"מ להחזיר
  • video pic
  • זורה בשבת, רוקק ברוח, ומנפח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (49)     Duration: (00:23:09)     Uploaded: 06-02-17
  • Tags: מלאכת בורר ביעור חמץ מנפה ביד
  • video pic
  • ברכת בני הבית על בדיקת חמץ ונש"ק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (90)     Duration: (00:43:26)     Uploaded: 30-01-17
  • Tags: בתקיעת שופר ובחלה, מבצע נש"ק

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script