הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ירחי כלה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (287)     Duration: (00:27:29)     Uploaded: 15-08-17
  • Tags: הלכות החג מסכתא דכלה
  • video pic
  • לימוד התורה וידיעת התורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (55)     Duration: (00:24:19)     Uploaded: 08-08-17
  • Tags: והגית בו יומם ולילה ודברת בם
  • video pic
  • ברכת בורא פרי הגפן בקידוש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (74)     Duration: (00:22:40)     Uploaded: 11-07-17
  • Tags: על היין ואח"כ על היום
  • video pic
  • שתיית כוס הקידוש ע"י המסובים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (52)     Duration: (00:26:42)     Uploaded: 04-07-17
  • Tags: פגום כוס של ברכה הרחקות
  • video pic
  • שתיית כוס הקידוש - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (67)     Duration: (00:21:27)     Uploaded: 19-06-17
  • Tags: מלא לוגמיו או משהו או רוב כוס
  • video pic
  • שתיית כוס הקידוש - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (72)     Duration: (00:24:44)     Uploaded: 12-06-17
  • Tags: המקדש עצמו צריך לשתות מלא לוגמיו
  • video pic
  • יב סיון, יום טבוח ואסרו חג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (72)     Duration: (00:25:53)     Uploaded: 05-06-17
  • Tags: ספיקא דיומא הוסיף יום אחד מדעתו
  • video pic
  • סעודה חלבית בחג השבועות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (88)     Duration: (00:28:40)     Uploaded: 29-05-17
  • Tags: יין פוטר משקים ברכה אחרונה על עוגת גבינה
  • video pic
  • סדר אחיזת הכוס בעת הקידוש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (74)     Duration: (00:28:54)     Uploaded: 22-05-17
  • Tags: נוטלו בימינו מוסרו לשמאלו מעמידו על כף יד י...
  • video pic
  • מתי החייב מד"ס מוציא אחרים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (103)     Duration: (00:28:10)     Uploaded: 15-05-17
  • Tags: ערבות מה"ת ומד"ס חנוך
  • video pic
  • קידוש על ידי קטן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (108)     Duration: (00:26:45)     Uploaded: 08-05-17
  • Tags: ב' שערות דרבנן דאורייתא

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script