הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (21)     Duration: (00:22:03)     Uploaded: 10-09-19
  • Tags: עיר שאין בה ששים ריבוא
  • video pic
  • בר מצוה – בן י"ג שנה – ויום אחד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (25)     Duration: (00:17:38)     Uploaded: 03-09-19
  • Tags: אם צריך י"ג שנה ויום אחד, י"ג שנה מעת לעת, ב' ש...
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (30)     Duration: (00:24:17)     Uploaded: 27-08-19
  • Tags: הסמטאות שבעיירות הגדולות
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (38)     Duration: (00:12:13)     Uploaded: 20-08-19
  • Tags: עומד מרובה על הפרוץ
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (53)     Duration: (00:19:30)     Uploaded: 13-08-19
  • Tags: ג' מחיצות מסביב
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (47)     Duration: (00:28:42)     Uploaded: 06-08-19
  • Tags: שערים המכוונים זה כנגד זה
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (76)     Duration: (00:25:09)     Uploaded: 30-07-19
  • Tags: רחוב שבוקעים בו ס' רבוא בכל יום
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (70)     Duration: (00:24:28)     Uploaded: 23-07-19
  • Tags: טעמי ההיתר בזה
  • video pic
  • אמירה לנכרי בדרך סיפור

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (60)     Duration: (00:30:20)     Uploaded: 16-07-19
  • Tags: קבלנות וטובת הנאה
  • video pic
  • אמירה לנכרי במקום מצוה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (63)     Duration: (00:28:38)     Uploaded: 02-07-19
  • Tags: שבות דשבות במקום מצוה
  • video pic
  • הזמנת משלוח שיגיע בשבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (82)     Duration: (00:30:52)     Uploaded: 24-06-19
  • Tags: קובע מלאכתו ליום השבת

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script