הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • פסח שני ול"ג בעומר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (36)     Duration: (00:27:50)     Uploaded: 20-05-19
  • Tags: בלילה שלפניו ושלאחריו
  • video pic
  • ספירת העומר בזמן הזה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (41)     Duration: (00:29:42)     Uploaded: 13-05-19
  • Tags: ספק ספיקא בברכות
  • video pic
  • חדש בחוץ לארץ בזמנינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (39)     Duration: (00:41:20)     Uploaded: 06-05-19
  • Tags: נזרע קודם הפסח. בשל נכרים
  • video pic
  • קריאת שנים מקרא ואחד תרגום

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (49)     Duration: (00:24:32)     Uploaded: 29-04-19
  • Tags: רש"י הפטרת שבת ויום טוב
  • video pic
  • בדיקת, ביעור, ביטול ומכירת חמץ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (102)     Duration: (00:33:41)     Uploaded: 01-04-19
  • Tags: מהתורה מדברי סופרים ומתקנות הפוסקים
  • video pic
  • תקנת קריאת התורה ותעניות בימי ב וה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (73)     Duration: (00:24:26)     Uploaded: 25-03-19
  • Tags: היום בשבוע של יצי"מ מ"ת י"ז בתמוז ר"ח אלול ויו...
  • video pic
  • מצוות פורים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (85)     Duration: (00:38:21)     Uploaded: 18-03-19
  • Tags: מגילה משלוח מנות ומתנות לאביונים וסעודה
  • video pic
  • מנהג מחצית השקל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (88)     Duration: (00:25:35)     Uploaded: 11-03-19
  • Tags: זכר לג"פ תרומה וג"פ מחצית השקל
  • video pic
  • מצות מחצית השקל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (99)     Duration: (00:37:06)     Uploaded: 04-03-19
  • Tags: הוראת שעה ומצות עשה
  • video pic
  • סדר העליות והחיובים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (90)     Duration: (00:27:58)     Uploaded: 18-02-19
  • Tags: ששי מפטיר יארצייט

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script