הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות יום טוב - י

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (5)     Duration: (00:25:09)     Uploaded: 20-03-23
  • Tags: זמן עריכת עירוב תבשילין
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ט

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (10)     Duration: (00:26:32)     Uploaded: 13-03-23
  • Tags: בישול והכנה מיום טוב לשבת
  • video pic
  • מאכלי פורים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (16)     Duration: (00:32:01)     Uploaded: 06-03-23
  • Tags: קרעפלאך והמן-טאשן
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (17)     Duration: (00:31:59)     Uploaded: 27-02-23
  • Tags: בישול לצורך חול ויום טוב שני
  • video pic
  • הלכות יום טוב – ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (422)     Duration: (00:32:12)     Uploaded: 20-02-23
  • Tags: מלאכות אוכל נפש שאסרו חכמים ביום טוב
  • video pic
  • ברכת הפת ומיני מזונות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (300)     Duration: (00:32:21)     Uploaded: 19-02-23
  • Tags: שיעור קביעות סעודה. מן התורה ומדברי סופרים
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (372)     Duration: (00:24:17)     Uploaded: 13-02-23
  • Tags: מלאכה שאפשר לעשות מאתמול
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (499)     Duration: (00:29:53)     Uploaded: 06-02-23
  • Tags:  לצורך מכשירי אוכל נפש
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (575)     Duration: (00:31:56)     Uploaded: 30-01-23
  • Tags: לכם ולא לנכרים לכם ולא לבהמה
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ג

  • Description: 
   משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (620)     Duration: (00:30:20)     Uploaded: 23-01-23
  • Tags:  מתוך שהותרה כו' לצורך הנאת הגוף השוה לכל נפש
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (34)     Duration: (00:25:16)     Uploaded: 16-01-23
  • Tags: מתוך שהותרה כו' לצורך מצוה עוברת
  • video pic
  • הלכות יום טוב - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (46)     Duration: (00:24:22)     Uploaded: 09-01-23
  • Tags: עשה ולא תעשה ביום טוב

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script