הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • סעודת פורים שחל בערב שבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (19)     Duration: (00:48:06)     Uploaded: 22-02-21
  • Tags: שעה עשירית, פורס מפה ומקדש, ועל הנסים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (31)     Duration: (00:32:32)     Uploaded: 15-02-21
  • Tags: מחיצת עראי ומחיצת בני אדם
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (30)     Duration: (00:39:36)     Uploaded: 08-02-21
  • Tags: אהל עראי וכלים המתקפלים
  • video pic
  • ארבע שיחות עם הרבנית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (41)     Duration: (00:51:10)     Uploaded: 05-02-21
  • Tags: לכבוד כ"ב שבט
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (29)     Duration: (00:35:53)     Uploaded: 01-02-21
  • Tags: בנין עראי
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (49)     Duration: (00:30:36)     Uploaded: 25-01-21
  • Tags: בנין וסתירה בכלים, מכה בפטיש
  • video pic
  • מקוה על גבי מקוה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (96)     Duration: (00:56:43)     Uploaded: 19-01-21
  • Tags: חיבור על ידי קטפרס
  • video pic
  • מקוה על גבי מקוה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (35)     Duration: (00:56:00)     Uploaded: 18-01-21
  • Tags: החלפת מי האוצר שבבור התחתון
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מוחק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (59)     Duration: (00:34:45)     Uploaded: 18-01-21
  • Tags: בעוגיות, אותיות וציורים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - כותב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (67)     Duration: (00:30:56)     Uploaded: 11-01-21
  • Tags: צירוף אותיות במשחקים ובעלי הספר
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - משרטט

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (97)     Duration: (00:33:31)     Uploaded: 04-01-21
  • Tags: בשבת ובסת"ם ובחלות שבת
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - ממחק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוי8ן
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (70)     Duration: (00:35:50)     Uploaded: 28-12-20
  • Tags: בעור, כלי, משחה ואוכל

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script