הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות סוכה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (8)     Duration: (00:27:09)     Uploaded: 26-02-24
  • Tags:  אכילת קבע בסוכה ובשאר הלכות
  • video pic
  • גדרי וטעמי היתר הכתמים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (13)     Duration: (00:47:14)     Uploaded: 23-02-24
  • Tags: בשוע"ר מהדורא קמא ומהדורא בתרא
  • video pic
  • הלכות סוכה ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (13)     Duration: (00:31:32)     Uploaded: 19-02-24
  • Tags: סכך פסול ואויר באמצע הסכך ומן הצד
  • video pic
  • תיקון המקוה של רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (28)     Duration: (00:36:26)     Uploaded: 15-02-24
  • Tags: טבילה בארגז של עץ שבנהר
  • video pic
  • סדר הכנסת שבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (23)     Duration: (00:47:28)     Uploaded: 12-02-24
  • Tags: שקה"ח להגאונים ור"ת. צה"כ בג' כוכבים בינונים, ...
  • video pic
  • הלכות סוכה – ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (20)     Duration: (00:26:12)     Uploaded: 12-02-24
  • Tags: דינים הקשורים לסכך של מחצלת
  • video pic
  • הלכות סוכה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (24)     Duration: (00:32:37)     Uploaded: 05-02-24
  • Tags: כך – צומח, תלוש, ואינו מקבל טומאה
  • video pic
  • סכך הסוכה לשם צל בלבד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (37)     Duration: (00:25:59)     Uploaded: 02-01-24
  • Tags: האם צריך שיהי' גם לשם חג
  • video pic
  • הלכות חנוכה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (66)     Duration: (00:31:11)     Uploaded: 11-12-23
  • Tags: ואין לנו רשות להשתמש בהם

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script