הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (10)     Duration: (00:19:46)     Uploaded: 09-07-24
  • Tags: נטילת ידים להניעור בלילה
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (23)     Duration: (00:19:25)     Uploaded: 17-06-24
  • Tags: זמן ברכת על נטילת ידים
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (20)     Duration: (00:28:15)     Uploaded: 10-06-24
  • Tags: נטילת ידים עד הפרק
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (27)     Duration: (00:28:45)     Uploaded: 03-06-24
  • Tags: מתוך הכלי ובכח אדם
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית – ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (34)     Duration: (00:25:11)     Uploaded: 27-05-24
  • Tags:  הרהור בתורה קודם נטילת ידים
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (55)     Duration: (00:30:33)     Uploaded: 20-05-24
  • Tags:  נטילת ידים לברכות, תורה, ק"ש ותפלה
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מנפץ וטווה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בעברית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (62)     Duration: (00:36:44)     Uploaded: 17-05-24
  • Tags: חובט וסורק, טווה ושוזר
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (60)     Duration: (00:27:55)     Uploaded: 13-05-24
  • Tags: נטילת ידים להעברת רוח הטומאה
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי'לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (58)     Duration: (00:26:03)     Uploaded: 06-05-24
  • Tags: שלשת טעמי נטילת ידים שחרית
  • video pic
  • הלכות סוכות - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (115)     Duration: (00:33:57)     Uploaded: 01-04-24
  • Tags: הלימוד מפסח לסוכות באכילת לילה הראשון

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script