הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • שתיית כוס הקידוש - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (33)     Duration: (00:21:27)     Uploaded: 19-06-17
  • Tags: מלא לוגמיו או משהו או רוב כוס
  • video pic
  • שתיית כוס הקידוש - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (27)     Duration: (00:24:44)     Uploaded: 12-06-17
  • Tags: המקדש עצמו צריך לשתות מלא לוגמיו
  • video pic
  • יב סיון, יום טבוח ואסרו חג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (46)     Duration: (00:25:53)     Uploaded: 05-06-17
  • Tags: ספיקא דיומא הוסיף יום אחד מדעתו
  • video pic
  • סעודה חלבית בחג השבועות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (56)     Duration: (00:28:40)     Uploaded: 29-05-17
  • Tags: יין פוטר משקים ברכה אחרונה על עוגת גבינה
  • video pic
  • סדר אחיזת הכוס בעת הקידוש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (46)     Duration: (00:28:54)     Uploaded: 22-05-17
  • Tags: נוטלו בימינו מוסרו לשמאלו מעמידו על כף יד י...
  • video pic
  • מתי החייב מד"ס מוציא אחרים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (74)     Duration: (00:28:10)     Uploaded: 15-05-17
  • Tags: ערבות מה"ת ומד"ס חנוך
  • video pic
  • קידוש על ידי קטן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (80)     Duration: (00:26:45)     Uploaded: 08-05-17
  • Tags: ב' שערות דרבנן דאורייתא
  • video pic
  • מתי הקטן מוציא את הגדול

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (50)     Duration: (00:31:20)     Uploaded: 01-05-17
  • Tags: תרי דרבנן חיוב החנוך על האב
  • video pic
  • עניית הודו גו' אנא גו' בהלל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (68)     Duration: (00:27:42)     Uploaded: 24-04-17
  • Tags: שומע כעונה ראשי פרקים
  • video pic
  • סדרת אגרות קודש וספר התניא

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (499)     Duration: (00:12:26)     Uploaded: 06-04-17
  • Tags: יחידות עצות

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script