הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • מצוות פורים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (35)     Duration: (00:38:21)     Uploaded: 18-03-19
  • Tags: מגילה משלוח מנות ומתנות לאביונים וסעודה
  • video pic
  • מנהג מחצית השקל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (44)     Duration: (00:25:35)     Uploaded: 11-03-19
  • Tags: זכר לג"פ תרומה וג"פ מחצית השקל
  • video pic
  • מצות מחצית השקל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (46)     Duration: (00:37:06)     Uploaded: 04-03-19
  • Tags: הוראת שעה ומצות עשה
  • video pic
  • סדר העליות והחיובים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (41)     Duration: (00:27:58)     Uploaded: 18-02-19
  • Tags: ששי מפטיר יארצייט
  • video pic
  • נמצא חסר אות או נגיעה בקרה"ת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (60)     Duration: (00:31:23)     Uploaded: 11-02-19
  • Tags: פצוע דכא היקף גוייל
  • video pic
  • הרבי וקטלוג הספריה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (54)     Duration: (00:49:22)     Uploaded: 04-02-19
  • Tags: הדרכת הרבי בניהול הספריה
  • video pic
  • הרבי וזירוז עריכת ספרים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (54)     Duration: (00:45:36)     Uploaded: 28-01-19
  • Tags: מאמרי אדה"ז הקצרים מפתחות לספרי אדה"ז
  • video pic
  • הרבי והקובץ יגדיל תורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (72)     Duration: (00:43:31)     Uploaded: 21-01-19
  • Tags: הוראות והשתתפות בעריכה ובכתיבה
  • video pic
  • שלוש שיחות עם הרבנית חי' מושקא ע"ה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית באדיבו...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (137)     Duration: (00:33:38)     Uploaded: 17-01-19
  • Tags: והמענות של הרבי בכתיק – שנכתבו בהמשך אליהן
  • video pic
  • הרבי וסדרת אגרות קודש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (72)     Duration: (00:44:18)     Uploaded: 14-01-19
  • Tags: חלק מההוראות בכתי"ק – בקשר להעריכה וההוצאה ...
  • video pic
  • נמצא טעות באמצע קריאת התורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (76)     Duration: (00:34:27)     Uploaded: 07-01-19
  • Tags: חומשים מפטיר ג' פסוקים
  • video pic
  • מבנה חלקי שלחן ערוך רבינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (134)     Duration: (00:45:28)     Uploaded: 31-12-18
  • Tags: פנים וקונטרס אחרון ליקוטים ומהדורא בתרא

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script