הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • השעבוד והגאולה במצוות החרוסת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (41)     Duration: (00:28:38)     Uploaded: 19-03-18
  • Tags: טיט תפוח תבלין יין
  • video pic
  • גדרי תקנת ארבע כוסות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (38)     Duration: (00:30:56)     Uploaded: 12-03-18
  • Tags: זוגות ברכות הפסק
  • video pic
  • נטילת חלה מהמצות ע"י הרבי

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (88)     Duration: (00:33:18)     Uploaded: 05-03-18
  • Tags: מוקף, צירוף כלי, נגיעה, על מנת לחלק
  • video pic
  • אפיית המצות בליל פסח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (64)     Duration: (00:29:10)     Uploaded: 26-02-18
  • Tags: חלה מים שלנו
  • video pic
  • הגאולה העתידה בליל הסדר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (73)     Duration: (00:22:15)     Uploaded: 19-02-18
  • Tags: בהלל, ד' כוסות, שפוך חמתך, פתיחת הדלת וכוסו ש...
  • video pic
  • הגאולה העתידה בליל הסדר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (71)     Duration: (00:21:29)     Uploaded: 15-02-18
  • Tags: בהלל, ד' כוסות, שפוך חמתך, פתיחת הדלת וכוסו ש...
  • video pic
  • אפיית המצות בערב פסח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (62)     Duration: (00:30:43)     Uploaded: 12-02-18
  • Tags: היקש קרבן פסח ומצות
  • video pic
  • מנהג חומרת מצה שרויה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (78)     Duration: (00:33:34)     Uploaded: 05-02-18
  • Tags: קמחא דאבישונא
  • video pic
  • זהירות למהר מאד בלישה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (48)     Duration: (00:31:28)     Uploaded: 29-01-18
  • Tags: תנורים קטנים וגדולים
  • video pic
  • מצות עבות ודקות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (69)     Duration: (00:23:19)     Uploaded: 22-01-18
  • Tags: מנהג אפיית המצות לפני הפסח דוקא
  • video pic
  • שמורה משעת קצירה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (96)     Duration: (00:36:58)     Uploaded: 15-01-18
  • Tags: שמירה קודם קצירה, עד שנתייבש

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script