הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בורר - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (56)     Duration: (00:30:27)     Uploaded: 09-03-20
  • Tags: בקליפת פירות ובעצמות קטנים שבדגים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בורר - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (83)     Duration: (00:38:35)     Uploaded: 02-03-20
  • Tags: אוכל מתוך פסולת – ביד ובכלי
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - זורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (68)     Duration: (00:29:32)     Uploaded: 24-02-20
  • Tags: בורר ברוח פיו. בלוני אויר ממי סבון
  • video pic
  • מגלות אסתר של רבותינו

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (67)     Duration: (00:11:27)     Uploaded: 19-02-20
  • Tags: כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע והרבי
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - דש - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (85)     Duration: (00:31:13)     Uploaded: 10-02-20
  • Tags: סחיטת בגדים ושערות
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - דש - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (99)     Duration: (00:35:39)     Uploaded: 03-02-20
  • Tags: משקין שזבו, מציצת פרי
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - דש - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (94)     Duration: (00:33:47)     Uploaded: 03-02-20
  • Tags: הלכות שבת שנת תשפ
  • video pic
  • המשקפיים של הרבי הקודם

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (102)     Duration: (00:06:28)     Uploaded: 23-01-20
  • Tags: כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - דש - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (117)     Duration: (00:29:16)     Uploaded: 20-01-20
  • Tags: אבות ותולדות
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מעמר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (127)     Duration: (00:27:12)     Uploaded: 13-01-20
  • Tags: ליקוט פירות מפוזרים
  • video pic
  • קערת הכסף של רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (101)     Duration: (00:09:06)     Uploaded: 10-01-20
  • Tags: שהי' על השלחן אצל רבותינו בליל הסדר

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script