הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות יום טוב - ג

  • Description: 
   משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (6)     Duration: (00:30:20)     Uploaded: 23-01-23
  • Tags:  מתוך שהותרה כו' לצורך הנאת הגוף השוה לכל נפש
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (11)     Duration: (00:25:16)     Uploaded: 16-01-23
  • Tags: מתוך שהותרה כו' לצורך מצוה עוברת
  • video pic
  • הלכות יום טוב - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (18)     Duration: (00:24:22)     Uploaded: 09-01-23
  • Tags: עשה ולא תעשה ביום טוב
  • video pic
  • עירובי תחומין - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (16)     Duration: (00:25:32)     Uploaded: 02-01-23
  • Tags: עירוב תחומין בין שתי עיירות
  • video pic
  • נרות חנוכה = ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (21)     Duration: (00:25:21)     Uploaded: 26-12-22
  • Tags: הדלקת נרות חנוכה לבנות בסמינר
  • video pic
  • נרות חנוכה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (50)     Duration: (00:38:52)     Uploaded: 19-12-22
  • Tags: זמן הדלקת הנרות
  • video pic
  • Chanukah candle lighting for school girls

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (35)     Duration: (00:41:58)     Uploaded: 15-12-22
  • Tags: הדלקת נרות חנוכה לבנות בסמינר
  • video pic
  • נרות חנוכה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (35)     Duration: (00:32:49)     Uploaded: 12-12-22
  • Tags: הדלקת הנרות בחלל הפתח
  • video pic
  • ט-י כסלו

  • Description: התוועדות הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (41)     Duration: (01:21:56)     Uploaded: 05-12-22
  • Tags: סקירת תולדות חיי אדמו"ר האמצעי
  • video pic
  • Mivtza Nerot Shabat Kodesh

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (415)     Duration: (01:09:04)     Uploaded: 29-11-22
  • Tags: the basic Halachot
  • video pic
  • עירובי תחומין - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (33)     Duration: (00:31:03)     Uploaded: 28-11-22
  • Tags: תחום שבת בין ברוקלין למנהטן
  • video pic
  • עירובי תחומין - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (385)     Duration: (00:33:20)     Uploaded: 21-11-22
  • Tags: עיבור ריבוע ועירוב

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script