הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • שמורה משעת קצירה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (575)     Duration: (00:36:58)     Uploaded: 15-01-18
  • Tags: שמירה קודם קצירה, עד שנתייבש
  • video pic
  • הכרזת לשם מצות מצוה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1136)     Duration: (00:37:06)     Uploaded: 01-01-18
  • Tags: ההכרזה בדיבור על ידי כל העוסקים בעריכת המצו...
  • video pic
  • ברכה הסמוכה לחברתה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (370)     Duration: (00:37:24)     Uploaded: 11-12-17
  • Tags: קידוש הבדלה ברית מילה
  • video pic
  • מעין פתיחה וחתימה סמוך לחתימה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (566)     Duration: (00:29:53)     Uploaded: 04-12-17
  • Tags: קידוש הבדלה תפלה ברכת המזון
  • video pic
  • סברי מרנן בקידוש הבדלה וחופה

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (552)     Duration: (00:31:59)     Uploaded: 20-11-17
  • Tags: ברשות מרנן ורבנן ורבותי
  • video pic
  • יום הששי ויכולו השמים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (675)     Duration: (00:30:42)     Uploaded: 13-11-17
  • Tags: בבית הכנסת ובקידוש בעמידה
  • video pic
  • נוסח אתקינו בסדור רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (666)     Duration: (00:33:07)     Uploaded: 06-11-17
  • Tags: מהימנותא שלימתא חדותא
  • video pic
  • ותן טל ומטר - לעובר בין א"י לחו"ל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (867)     Duration: (00:37:43)     Uploaded: 23-10-17
  • Tags: בבל ושאר מדינות חול ומדינות הדרומיות

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script