הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מפשיט ומעבד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (521)     Duration: (00:36:38)     Uploaded: 14-12-20
  • Tags: עיבוד עור, אוכלים ומי מלח
  • video pic
  • י"ט כסלו – ראש השנה לחסידות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (628)     Duration: (00:25:24)     Uploaded: 07-12-20
  • Tags: יום הגאולה לחסידות הכללית וראש השנה לחסידו...
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - צידה ושחיטה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (641)     Duration: (00:33:15)     Uploaded: 30-11-20
  • Tags: בעכברים ויתושים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - קורע

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (619)     Duration: (00:35:37)     Uploaded: 23-11-20
  • Tags: בבגד, בנייר ובדבק
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - תופר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (497)     Duration: (00:33:42)     Uploaded: 16-11-20
  • Tags: בסיכת בטחון ובמהדק
  • video pic
  • מלאכות קושר ומתיר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (411)     Duration: (00:38:59)     Uploaded: 09-11-20
  • Tags:  קשר של קיימא, מעשה אומן ועניבה
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - טווה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (513)     Duration: (00:22:05)     Uploaded: 02-11-20
  • Tags: טווה ושוזר, במשכן בציצית ובכלאים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - צובע

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (705)     Duration: (00:28:55)     Uploaded: 26-10-20
  • Tags: באוכלים, בגוף ובבגדים
  • video pic
  • מלאכת מנפץ ומלאכות אריגה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (481)     Duration: (00:31:19)     Uploaded: 19-10-20
  • Tags: מנפץ וסורק, וחוטי סכך מחצלת שעבר ניפוץ
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מלבן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (802)     Duration: (00:25:17)     Uploaded: 15-09-20
  • Tags: שרייה וסחיטה, ושמא יסחוט
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - גוזז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (604)     Duration: (00:27:58)     Uploaded: 08-09-20
  • Tags: בצמר, בשערות ובצפרנים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בישול - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (574)     Duration: (00:35:24)     Uploaded: 01-09-20
  • Tags: זהירות ממלאכת בישול בהכנת תה וקפה

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script