הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • כשרות האתרוגים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (693)     Duration: (00:42:19)     Uploaded: 03-10-17
  • Tags: תם לכם פרי עץ הדר
  • video pic
  • אכילה בסוכה בליל א' קודם חצות

  • Description: משיעויר הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (604)     Duration: (00:29:59)     Uploaded: 12-09-17
  • Tags: מצה אפיקומן קרבן פסח
  • video pic
  • סעודת ליל חג שמתחיל מאוחר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (834)     Duration: (00:29:04)     Uploaded: 05-09-17
  • Tags: משתחשך מצה ד' כוסות סוכה שבועות ושובת
  • video pic
  • מצוות לימוד התורה ושאר המצוות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (486)     Duration: (00:26:21)     Uploaded: 22-08-17
  • Tags: ת"ת שקולה כנגד כל המצות
  • video pic
  • ירחי כלה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1095)     Duration: (00:27:29)     Uploaded: 15-08-17
  • Tags: הלכות החג מסכתא דכלה
  • video pic
  • לימוד התורה וידיעת התורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (613)     Duration: (00:24:19)     Uploaded: 08-08-17
  • Tags: והגית בו יומם ולילה ודברת בם
  • video pic
  • ברכת בורא פרי הגפן בקידוש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (676)     Duration: (00:22:40)     Uploaded: 11-07-17
  • Tags: על היין ואח"כ על היום
  • video pic
  • שתיית כוס הקידוש ע"י המסובים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (723)     Duration: (00:26:42)     Uploaded: 04-07-17
  • Tags: פגום כוס של ברכה הרחקות

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script