הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בישול - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (599)     Duration: (00:33:06)     Uploaded: 25-08-20
  • Tags: גוש ומצקת, חלה ומלח בקערה של טשולנט ומרק
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בישול - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1365)     Duration: (00:25:10)     Uploaded: 18-08-20
  • Tags: כלי שני, חלה ומלח בקערה של מרק
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בישול - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (568)     Duration: (00:27:12)     Uploaded: 11-08-20
  • Tags: בישול אחר אפיה, צליה וטיגון
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בישול - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (573)     Duration: (00:39:22)     Uploaded: 10-08-20
  • Tags: בישול אחר צלי' - וצלי' אחר בישול
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בישול - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (597)     Duration: (00:30:26)     Uploaded: 09-08-20
  • Tags: בישול אחר בישול
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - לש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (578)     Duration: (00:34:32)     Uploaded: 07-07-20
  • Tags: חרוסת, בצים ובצל עם שמן
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - טוחן - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (591)     Duration: (00:31:10)     Uploaded: 30-06-20
  • Tags: תרופה לחולה, שמא ישחוק סממנים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - טוחן - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (659)     Duration: (00:34:56)     Uploaded: 22-06-20
  • Tags: פירור וכתישת בשר גבינה וביצים
  • video pic
  • פתיחת התערוכה המחודשת

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (379)     Duration: (00:25:48)     Uploaded: 19-06-20
  • Tags: תערוכת רבותינו נשיאינו
  • video pic
  • פתיחת התערוכה המחודשת

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (332)     Duration: (00:24:27)     Uploaded: 19-06-20
  • Tags: תערוכת רבותינו נשיאינו
  • video pic
  • פתיחת התערוכה המחודשת

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (358)     Duration: (00:27:17)     Uploaded: 19-06-20
  • Tags: תערוכת רבותינו נשיאינו
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - טוחן - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (686)     Duration: (00:25:29)     Uploaded: 15-06-20
  • Tags: חתיכה דק דק והכנת סלט

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script