הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - קוצר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (667)     Duration: (00:32:54)     Uploaded: 02-12-19
  • Tags: בכלי וביד, גזירה שמא יתלוש
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - זורע וקוצר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (700)     Duration: (00:31:19)     Uploaded: 25-11-19
  • Tags: עציץ נקוב ושאינו נקוב, ופרחים בעציץ
  • video pic
  • לט מלאכות - חורש ובונה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (613)     Duration: (00:35:57)     Uploaded: 18-11-19
  • Tags: גרירת שלחן בחצר, השוואת גומות
  • video pic
  • לט מלאכות - חורש וזורע

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (564)     Duration: (00:39:16)     Uploaded: 11-11-19
  • Tags: נטילת ידים בסוכה שבחצר
  • video pic
  • לט המלאכות - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (541)     Duration: (00:35:13)     Uploaded: 04-11-19
  • Tags: כפי שהיו בעשיית המשכן
  • video pic
  • ל"ט המלאכות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (709)     Duration: (00:32:38)     Uploaded: 28-10-19
  • Tags: כפי שנתבארו במשנה
  • video pic
  • ארבע ההלכות בד' מינים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (579)     Duration: (00:38:09)     Uploaded: 07-10-19
  • Tags: תם, לכם, הדר, מינו
  • video pic
  • תקיעת וברכת שופר במבצעים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (612)     Duration: (00:38:12)     Uploaded: 26-09-19
  • Tags: הפסק ונשימה, קטנים ונשים
  • video pic
  • חיוב סעודות בראש השנה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (534)     Duration: (00:26:58)     Uploaded: 17-09-19
  • Tags: אם שכח יעלה ויבא בברכת המזון
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (500)     Duration: (00:22:03)     Uploaded: 10-09-19
  • Tags: עיר שאין בה ששים ריבוא
  • video pic
  • בר מצוה – בן י"ג שנה – ויום אחד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (494)     Duration: (00:17:38)     Uploaded: 03-09-19
  • Tags: אם צריך י"ג שנה ויום אחד, י"ג שנה מעת לעת, ב' ש...

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script