הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • סברי מרנן בקידוש הבדלה וחופה

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (640)     Duration: (00:31:59)     Uploaded: 20-11-17
  • Tags: ברשות מרנן ורבנן ורבותי
  • video pic
  • יום הששי ויכולו השמים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (769)     Duration: (00:30:42)     Uploaded: 13-11-17
  • Tags: בבית הכנסת ובקידוש בעמידה
  • video pic
  • נוסח אתקינו בסדור רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (749)     Duration: (00:33:07)     Uploaded: 06-11-17
  • Tags: מהימנותא שלימתא חדותא
  • video pic
  • ותן טל ומטר - לעובר בין א"י לחו"ל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (979)     Duration: (00:37:43)     Uploaded: 23-10-17
  • Tags: בבל ושאר מדינות חול ומדינות הדרומיות
  • video pic
  • כשרות האתרוגים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (799)     Duration: (00:42:19)     Uploaded: 03-10-17
  • Tags: תם לכם פרי עץ הדר
  • video pic
  • אכילה בסוכה בליל א' קודם חצות

  • Description: משיעויר הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (665)     Duration: (00:29:59)     Uploaded: 12-09-17
  • Tags: מצה אפיקומן קרבן פסח
  • video pic
  • סעודת ליל חג שמתחיל מאוחר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (907)     Duration: (00:29:04)     Uploaded: 05-09-17
  • Tags: משתחשך מצה ד' כוסות סוכה שבועות ושובת

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script