הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט המלאכות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (763)     Duration: (00:32:38)     Uploaded: 28-10-19
  • Tags: כפי שנתבארו במשנה
  • video pic
  • ארבע ההלכות בד' מינים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (617)     Duration: (00:38:09)     Uploaded: 07-10-19
  • Tags: תם, לכם, הדר, מינו
  • video pic
  • תקיעת וברכת שופר במבצעים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (649)     Duration: (00:38:12)     Uploaded: 26-09-19
  • Tags: הפסק ונשימה, קטנים ונשים
  • video pic
  • חיוב סעודות בראש השנה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (568)     Duration: (00:26:58)     Uploaded: 17-09-19
  • Tags: אם שכח יעלה ויבא בברכת המזון
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (538)     Duration: (00:22:03)     Uploaded: 10-09-19
  • Tags: עיר שאין בה ששים ריבוא
  • video pic
  • בר מצוה – בן י"ג שנה – ויום אחד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (532)     Duration: (00:17:38)     Uploaded: 03-09-19
  • Tags: אם צריך י"ג שנה ויום אחד, י"ג שנה מעת לעת, ב' ש...
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (529)     Duration: (00:24:17)     Uploaded: 27-08-19
  • Tags: הסמטאות שבעיירות הגדולות
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (538)     Duration: (00:12:13)     Uploaded: 20-08-19
  • Tags: עומד מרובה על הפרוץ
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (527)     Duration: (00:19:30)     Uploaded: 13-08-19
  • Tags: ג' מחיצות מסביב
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות – ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (511)     Duration: (00:28:42)     Uploaded: 06-08-19
  • Tags: שערים המכוונים זה כנגד זה
  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (598)     Duration: (00:25:09)     Uploaded: 30-07-19
  • Tags: רחוב שבוקעים בו ס' רבוא בכל יום

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script