הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מעמר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (918)     Duration: (00:27:12)     Uploaded: 13-01-20
  • Tags: ליקוט פירות מפוזרים
  • video pic
  • קערת הכסף של רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (425)     Duration: (00:09:06)     Uploaded: 10-01-20
  • Tags: שהי' על השלחן אצל רבותינו בליל הסדר
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - קוצר - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (717)     Duration: (00:34:20)     Uploaded: 06-01-20
  • Tags: רוכב ומשתמש בבעל חי
  • video pic
  • סיור בחדר היחידות של הרבי הקודם

  • Description: על ידי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (450)     Duration: (00:07:52)     Uploaded: 02-01-20
  • Tags: היכל קדש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
  • video pic
  • משפט ספרי רבותינו במוסקבה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (702)     Duration: (00:36:56)     Uploaded: 30-12-19
  • Tags: ה' טבת - חג נצחון הספרים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - קוצר - ג

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (714)     Duration: (00:33:02)     Uploaded: 23-12-19
  • Tags: עולה באילן ומשתמש במחובר
  • video pic
  • מנורות החנוכה של רבותינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (682)     Duration: (00:28:25)     Uploaded: 16-12-19
  • Tags: לבני הבית בתוך הבית ובחוץ
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - קוצר - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (796)     Duration: (00:28:31)     Uploaded: 09-12-19
  • Tags: פירות הנושרים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - קוצר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (821)     Duration: (00:32:54)     Uploaded: 02-12-19
  • Tags: בכלי וביד, גזירה שמא יתלוש
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - זורע וקוצר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (855)     Duration: (00:31:19)     Uploaded: 25-11-19
  • Tags: עציץ נקוב ושאינו נקוב, ופרחים בעציץ
  • video pic
  • לט מלאכות - חורש ובונה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (748)     Duration: (00:35:57)     Uploaded: 18-11-19
  • Tags: גרירת שלחן בחצר, השוואת גומות
  • video pic
  • לט מלאכות - חורש וזורע

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (690)     Duration: (00:39:16)     Uploaded: 11-11-19
  • Tags: נטילת ידים בסוכה שבחצר

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script