הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • העירוב בעיירות הגדולות - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (554)     Duration: (00:24:28)     Uploaded: 23-07-19
  • Tags: טעמי ההיתר בזה
  • video pic
  • אמירה לנכרי בדרך סיפור

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (689)     Duration: (00:30:20)     Uploaded: 16-07-19
  • Tags: קבלנות וטובת הנאה
  • video pic
  • אמירה לנכרי במקום מצוה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (683)     Duration: (00:28:38)     Uploaded: 02-07-19
  • Tags: שבות דשבות במקום מצוה
  • video pic
  • הזמנת משלוח שיגיע בשבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (717)     Duration: (00:30:52)     Uploaded: 24-06-19
  • Tags: קובע מלאכתו ליום השבת
  • video pic
  • משלוח בגדים ואוכל שהגיע בשבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (749)     Duration: (00:29:07)     Uploaded: 17-06-19
  • Tags: קבלנות מעצמו מחוץ לתחום
  • video pic
  • משלוח בגדים ואוכל שהגיע בשבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (374)     Duration: (00:17:46)     Uploaded: 12-06-19
  • Tags: קבלנות, מעצמו, הזמנה שיגיע בשבת
  • video pic
  • ברכות שבסעודה חלבית של חה"ש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1470)     Duration: (00:35:21)     Uploaded: 03-06-19
  • Tags: יין פוטר משקים, שבע ושיעור קביעות סעודה
  • video pic
  • פסח שני ול"ג בעומר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (919)     Duration: (00:27:50)     Uploaded: 20-05-19
  • Tags: בלילה שלפניו ושלאחריו
  • video pic
  • ספירת העומר בזמן הזה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (712)     Duration: (00:29:42)     Uploaded: 13-05-19
  • Tags: ספק ספיקא בברכות
  • video pic
  • חדש בחוץ לארץ בזמנינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (655)     Duration: (00:41:20)     Uploaded: 06-05-19
  • Tags: נזרע קודם הפסח. בשל נכרים

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script