הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מכה בפטיש - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (642)     Duration: (00:28:53)     Uploaded: 08-03-21
  • Tags: המחתך תלוש כדי להשתמש בו
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מכה בפטיש - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (632)     Duration: (00:31:00)     Uploaded: 01-03-21
  • Tags: העושה כלי – בונה, והמתקן כלי – מכה בפטיש
  • video pic
  • סעודת פורים שחל בערב שבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (456)     Duration: (00:48:06)     Uploaded: 22-02-21
  • Tags: שעה עשירית, פורס מפה ומקדש, ועל הנסים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (652)     Duration: (00:32:32)     Uploaded: 15-02-21
  • Tags: מחיצת עראי ומחיצת בני אדם
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (650)     Duration: (00:39:36)     Uploaded: 08-02-21
  • Tags: אהל עראי וכלים המתקפלים
  • video pic
  • ארבע שיחות עם הרבנית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (715)     Duration: (00:51:10)     Uploaded: 05-02-21
  • Tags: לכבוד כ"ב שבט
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (616)     Duration: (00:35:53)     Uploaded: 01-02-21
  • Tags: בנין עראי
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (636)     Duration: (00:30:36)     Uploaded: 25-01-21
  • Tags: בנין וסתירה בכלים, מכה בפטיש
  • video pic
  • מקוה על גבי מקוה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (449)     Duration: (00:56:43)     Uploaded: 19-01-21
  • Tags: חיבור על ידי קטפרס
  • video pic
  • מקוה על גבי מקוה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (361)     Duration: (00:56:00)     Uploaded: 18-01-21
  • Tags: החלפת מי האוצר שבבור התחתון
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מוחק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (654)     Duration: (00:34:45)     Uploaded: 18-01-21
  • Tags: בעוגיות, אותיות וציורים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - כותב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (639)     Duration: (00:30:56)     Uploaded: 11-01-21
  • Tags: צירוף אותיות במשחקים ובעלי הספר

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script