הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • מתי החייב מד"ס מוציא אחרים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (876)     Duration: (00:28:10)     Uploaded: 15-05-17
  • Tags: ערבות מה"ת ומד"ס חנוך
  • video pic
  • קידוש על ידי קטן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (680)     Duration: (00:26:45)     Uploaded: 08-05-17
  • Tags: ב' שערות דרבנן דאורייתא
  • video pic
  • מתי הקטן מוציא את הגדול

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (346)     Duration: (00:31:20)     Uploaded: 01-05-17
  • Tags: תרי דרבנן חיוב החנוך על האב
  • video pic
  • עניית הודו גו' אנא גו' בהלל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (714)     Duration: (00:27:42)     Uploaded: 24-04-17
  • Tags: שומע כעונה ראשי פרקים
  • video pic
  • סדרת אגרות קודש וספר התניא

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1192)     Duration: (00:12:26)     Uploaded: 06-04-17
  • Tags: יחידות עצות
  • video pic
  • שלוש המצות וששת המינים בליל הסדר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (771)     Duration: (00:41:51)     Uploaded: 05-04-17
  • Tags: לחם משנה לחם עוני זרוע טלה פטרוזיליא ובצל
  • video pic
  • בליעת כזיתי המצה בבת אחת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (717)     Duration: (00:31:34)     Uploaded: 27-03-17
  • Tags: גרגרן וכבוד שבת מצה רכה
  • video pic
  • שלוש המצות שבליל הסדר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (754)     Duration: (00:33:14)     Uploaded: 20-03-17
  • Tags: לחם משנה המוציא על אכילת מצה
  • video pic
  • מפורים ואילך – שלושים יום קודם הרגל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (719)     Duration: (00:23:30)     Uploaded: 06-03-17
  • Tags: קרבנות פסח חגיגת י"ד עולת ראיה שלמי חגיגה של...
  • video pic
  • תערוכת רבותינו נשיאינו

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (790)     Duration: (00:06:56)     Uploaded: 05-03-17
  • Tags: ספרים כתבי-יד-קודש חפצים תמונות
  • video pic
  • תערוכת רבותינו נשיאינו

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (820)     Duration: (00:06:18)     Uploaded: 05-03-17
  • Tags: ספרים כתבי-יד-קודש חפצים תמונות

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script