הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • קודם הפסח שלשים יום

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (712)     Duration: (00:34:35)     Uploaded: 27-02-17
  • Tags: היוצא מביתו העושה אוצר סוכה ישנה
  • video pic
  • טלטול מוקצה מהצד, לצורך מקומו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (690)     Duration: (00:29:27)     Uploaded: 20-02-17
  • Tags: ידא אריכתא לצורך ההיתר
  • video pic
  • מתנה ומכירה בשבת לצורך מצוה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (742)     Duration: (00:28:42)     Uploaded: 13-02-17
  • Tags: שמא יכתוב ממצוא חפצך מתנה ע"מ להחזיר
  • video pic
  • זורה בשבת, רוקק ברוח, ומנפח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (695)     Duration: (00:23:09)     Uploaded: 06-02-17
  • Tags: מלאכת בורר ביעור חמץ מנפה ביד
  • video pic
  • ברכת בני הבית על בדיקת חמץ ונש"ק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (982)     Duration: (00:43:26)     Uploaded: 30-01-17
  • Tags: בתקיעת שופר ובחלה, מבצע נש"ק
  • video pic
  • קונטרס אחרון ומהדו"ב בשו"ע רבינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (863)     Duration: (00:36:09)     Uploaded: 16-01-17
  • Tags: פחות מכזית חמץ חוזר וניעור
  • video pic
  • תקופות בעריכת שלחן ערוך רבינו הזקן

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (700)     Duration: (00:36:17)     Uploaded: 09-01-17
  • Tags: הל' פסח וציצית, או"ח ויו"ד, מהדו"ק ומהדו"ב
  • video pic
  • שתי המערכות במשפט הספרים

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1014)     Duration: (00:41:36)     Uploaded: 02-01-17
  • Tags: ספריית ליובאוויטש אגודת חב"ד מהות רבי בחב"ד
  • video pic
  • סדר החופה וביאורו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1331)     Duration: (00:38:46)     Uploaded: 12-12-16
  • Tags: הינומא חופה כתובה שבע ברכות יחוד

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script