הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • סדר החופה וביאורו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1333)     Duration: (00:38:46)     Uploaded: 12-12-16
  • Tags: הינומא חופה כתובה שבע ברכות יחוד
  • video pic
  • מקום קביעת המזוזה בפתח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (774)     Duration: (00:40:27)     Uploaded: 05-12-16
  • Tags: שליש העליון טפח הסמוך לחוץ
  • video pic
  • טעויות בתפלה ונזכר באמצע התפלה

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (832)     Duration: (00:34:14)     Uploaded: 05-12-16
  • Tags: יעלה ויבא ותן טל ומטר המלך הקדוש מוריד הטל
  • video pic
  • החלפת מי האוצר שבבור התחתון

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1515)     Duration: (00:33:33)     Uploaded: 28-11-16
  • Tags: בור הטבילה, התחתון, אוצר מי גשמים, החלפת המים
  • video pic
  • מזוזה לבית שער שבכניסה לבית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1182)     Duration: (00:36:35)     Uploaded: 28-11-16
  • Tags: ב' מזוזות חדר קטן לגדול
  • video pic
  • מזוזה בפתח שאין בו היכר ציר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1210)     Duration: (00:34:59)     Uploaded: 21-11-16
  • Tags: דלת משקוף מרפסת חצר
  • video pic
  • היכר ציר ביציאה לחצר ולמרפסת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1050)     Duration: (00:39:34)     Uploaded: 14-11-16
  • Tags: חיוב מזוזה בחצר מרפסת גינה בית שער
  • video pic
  • היכר ציר בחדר שדלתותיו לחוץ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (846)     Duration: (00:40:44)     Uploaded: 07-11-16
  • Tags: חלון סורגים מרפסת קומה שלישית
  • video pic
  • קביעת המזוזה לפי היכר ציר

  • Description: משיעויר הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1898)     Duration: (00:35:56)     Uploaded: 31-10-16
  • Tags: בי נשי חלון סולם
  • video pic
  • נשים בקידוש והבדלה ושאר מצוות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1729)     Duration: (00:29:16)     Uploaded: 16-10-16
  • Tags: אינה מצווה ועושה וצוונו שיעור אכילה בסוכה
  • video pic
  • הרבי והקובץ יגדיל תורה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוי - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (914)     Duration: (00:39:24)     Uploaded: 11-10-16
  • Tags: השתתפות בלתי שגרתית הוראות הערות הוספות וב...
  • video pic
  • סדר הנענועים בלולב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (3201)     Duration: (00:26:56)     Uploaded: 10-10-16
  • Tags: ברכת נטילת לולב ושהחיינו אופן אחיזתם הולכה ...

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script