הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • פתיחת התערוכה המחודשת

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (47)     Duration: (00:24:27)     Uploaded: 19-06-20
  • Tags: תערוכת רבותינו נשיאינו
  • video pic
  • פתיחת התערוכה המחודשת

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (59)     Duration: (00:27:17)     Uploaded: 19-06-20
  • Tags: תערוכת רבותינו נשיאינו
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - טוחן - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (105)     Duration: (00:25:29)     Uploaded: 15-06-20
  • Tags: חתיכה דק דק והכנת סלט
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בורר ומרקד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (83)     Duration: (00:29:09)     Uploaded: 08-06-20
  • Tags: בהכנסת השקית תה, ובהוצאתו מהכוס
  • video pic
  • עניית דבר שבקדושה בטלפון

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (81)     Duration: (00:22:44)     Uploaded: 06-06-20
  • Tags: אמן ברכו קדושה
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בורר - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (115)     Duration: (00:30:27)     Uploaded: 09-03-20
  • Tags: בקליפת פירות ובעצמות קטנים שבדגים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בורר - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (156)     Duration: (00:38:35)     Uploaded: 02-03-20
  • Tags: אוכל מתוך פסולת – ביד ובכלי
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - זורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (141)     Duration: (00:29:32)     Uploaded: 24-02-20
  • Tags: בורר ברוח פיו. בלוני אויר ממי סבון
  • video pic
  • מגלות אסתר של רבותינו

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (100)     Duration: (00:11:27)     Uploaded: 19-02-20
  • Tags: כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע והרבי
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - דש - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (152)     Duration: (00:31:13)     Uploaded: 10-02-20
  • Tags: סחיטת בגדים ושערות
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - דש - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (165)     Duration: (00:35:39)     Uploaded: 03-02-20
  • Tags: משקין שזבו, מציצת פרי

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script