הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות מוקצה - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (161)     Duration: (00:32:14)     Uploaded: 07-02-22
  • Tags: בסיס לדבר האסור
  • video pic
  • הלכות מוקצה - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (156)     Duration: (00:30:00)     Uploaded: 31-01-22
  • Tags: כלי שמלאכתו לאיסור
  • video pic
  • הלכות מוקצה - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (163)     Duration: (00:28:51)     Uploaded: 24-01-22
  • Tags: מוקצה מחמת מצוה
  • video pic
  • הלכות מוקצה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (289)     Duration: (00:28:58)     Uploaded: 17-01-22
  • Tags: מוקצה מחמת איסור
  • video pic
  • הלכות מוקצה - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (292)     Duration: (00:28:43)     Uploaded: 14-01-22
  • Tags: מוקצה מחמת חסרון כיס
  • video pic
  • הלכות מוקצה - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (161)     Duration: (00:38:18)     Uploaded: 14-01-22
  • Tags: מוקצה מחמת גופו
  • video pic
  • הלכות מוקצה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (350)     Duration: (00:36:18)     Uploaded: 20-12-21
  • Tags: נולד בשבת וביום טוב
  • video pic
  • הלכות מוקצה – א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (181)     Duration: (00:24:15)     Uploaded: 20-12-21
  • Tags: מוקצה המותר והאסור בשבת
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה י

  • Description: משיעורי ברשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (479)     Duration: (00:35:22)     Uploaded: 13-12-21
  • Tags: המוציא חפץ ונזכר אחרי שעמד
  • video pic
  • השלמת האגף החדש בספריה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (244)     Duration: (00:35:31)     Uploaded: 06-12-21
  • Tags: תולדות הרחבת בנין הספריה
  • video pic
  • שיעור מסכת שבת עם שוע"ר – ה,

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (251)     Duration: (00:40:54)     Uploaded: 25-11-21
  • Tags:  זורק ומעביר לא ילפינן ממושיט
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה ט

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (256)     Duration: (00:34:48)     Uploaded: 22-11-21
  • Tags: המוציא חפץ ונזכר בהליכתו

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script