הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה - ב - בלה"ק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (154)     Duration: (00:26:55)     Uploaded: 13-09-21
  • Tags: נעלי עץ וגומי בשבת וביום כיפור
  • video pic
  • ,ל"ט מלאכות - הוצאה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (167)     Duration: (00:33:07)     Uploaded: 13-09-21
  • Tags: נעלי עץ וגומי בשבת וביום כיפור
  • video pic
  • לימוד הגמרא אליבא דהלכתא

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (138)     Duration: (00:44:18)     Uploaded: 13-09-21
  • Tags: עם שולחן ערוך רבינו הזקן
  • video pic
  • שיעור אורך התקיעות והתרועות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (138)     Duration: (00:24:30)     Uploaded: 30-08-21
  • Tags: שיטת רש"י ושיטת התוספות
  • video pic
  • Shofar – hefsek in middle of tkios

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (134)     Duration: (00:25:22)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Or Bdikas chometz, Tfilin, Tzitzis & Shchita
  • video pic
  • Shofar – Length of tkiah, shvorim & truah

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (149)     Duration: (00:20:59)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Acording to Rashi & Tosfot
  • video pic
  • Shofar – 130 kolot

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (143)     Duration: (00:29:10)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Midoiraiso, midrabonon & minhag
  • video pic
  • שופר של ר"ה – מאה ושלושים קולות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (175)     Duration: (00:28:04)     Uploaded: 17-08-21
  • Tags: מן התורה, מדברי סופרים, והמנהג
  • video pic
  • תק"ש ולדוד אורי בר"ח אלול

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (181)     Duration: (00:22:15)     Uploaded: 10-08-21
  • Tags: אדר"ח ובדר"ח אלול
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (606)     Duration: (00:22:01)     Uploaded: 03-08-21
  • Tags: פתיחה למסכת שבת
  • video pic
  • לימוד הגמרא עם שוע"ר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (210)     Duration: (00:21:33)     Uploaded: 29-07-21
  • Tags: הדפים הראשונים של מסכת שבת
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - י

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (201)     Duration: (00:29:25)     Uploaded: 27-07-21
  • Tags: הטמנה אחרי הדלקת הנרות

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script