הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • מנורות החנוכה של רבותינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (295)     Duration: (00:28:25)     Uploaded: 16-12-19
  • Tags: לבני הבית בתוך הבית ובחוץ
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - קוצר - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (324)     Duration: (00:28:31)     Uploaded: 09-12-19
  • Tags: פירות הנושרים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - קוצר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (343)     Duration: (00:32:54)     Uploaded: 02-12-19
  • Tags: בכלי וביד, גזירה שמא יתלוש
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - זורע וקוצר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (354)     Duration: (00:31:19)     Uploaded: 25-11-19
  • Tags: עציץ נקוב ושאינו נקוב, ופרחים בעציץ
  • video pic
  • לט מלאכות - חורש ובונה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (349)     Duration: (00:35:57)     Uploaded: 18-11-19
  • Tags: גרירת שלחן בחצר, השוואת גומות
  • video pic
  • לט מלאכות - חורש וזורע

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (312)     Duration: (00:39:16)     Uploaded: 11-11-19
  • Tags: נטילת ידים בסוכה שבחצר
  • video pic
  • לט המלאכות - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (295)     Duration: (00:35:13)     Uploaded: 04-11-19
  • Tags: כפי שהיו בעשיית המשכן
  • video pic
  • ל"ט המלאכות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (363)     Duration: (00:32:38)     Uploaded: 28-10-19
  • Tags: כפי שנתבארו במשנה
  • video pic
  • ארבע ההלכות בד' מינים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (319)     Duration: (00:38:09)     Uploaded: 07-10-19
  • Tags: תם, לכם, הדר, מינו
  • video pic
  • תקיעת וברכת שופר במבצעים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (343)     Duration: (00:38:12)     Uploaded: 26-09-19
  • Tags: הפסק ונשימה, קטנים ונשים
  • video pic
  • חיוב סעודות בראש השנה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (308)     Duration: (00:26:58)     Uploaded: 17-09-19
  • Tags: אם שכח יעלה ויבא בברכת המזון

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script