הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • בדיקת, ביעור, ביטול ומכירת חמץ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (377)     Duration: (00:33:41)     Uploaded: 01-04-19
  • Tags: מהתורה מדברי סופרים ומתקנות הפוסקים
  • video pic
  • תקנת קריאת התורה ותעניות בימי ב וה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (278)     Duration: (00:24:26)     Uploaded: 25-03-19
  • Tags: היום בשבוע של יצי"מ מ"ת י"ז בתמוז ר"ח אלול ויו...
  • video pic
  • מצוות פורים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (256)     Duration: (00:38:21)     Uploaded: 18-03-19
  • Tags: מגילה משלוח מנות ומתנות לאביונים וסעודה
  • video pic
  • מנהג מחצית השקל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (297)     Duration: (00:25:35)     Uploaded: 11-03-19
  • Tags: זכר לג"פ תרומה וג"פ מחצית השקל
  • video pic
  • מצות מחצית השקל

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (264)     Duration: (00:37:06)     Uploaded: 04-03-19
  • Tags: הוראת שעה ומצות עשה
  • video pic
  • סדר העליות והחיובים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (257)     Duration: (00:27:58)     Uploaded: 18-02-19
  • Tags: ששי מפטיר יארצייט
  • video pic
  • נמצא חסר אות או נגיעה בקרה"ת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (411)     Duration: (00:31:23)     Uploaded: 11-02-19
  • Tags: פצוע דכא היקף גוייל
  • video pic
  • הרבי וקטלוג הספריה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (303)     Duration: (00:49:22)     Uploaded: 04-02-19
  • Tags: הדרכת הרבי בניהול הספריה
  • video pic
  • הרבי וזירוז עריכת ספרים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (305)     Duration: (00:45:36)     Uploaded: 28-01-19
  • Tags: מאמרי אדה"ז הקצרים מפתחות לספרי אדה"ז
  • video pic
  • הרבי והקובץ יגדיל תורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (340)     Duration: (00:43:31)     Uploaded: 21-01-19
  • Tags: הוראות והשתתפות בעריכה ובכתיבה

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script