הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - י

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (206)     Duration: (00:29:25)     Uploaded: 27-07-21
  • Tags: הטמנה אחרי הדלקת הנרות
  • video pic
  • כח סיון

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (490)     Duration: (00:14:07)     Uploaded: 08-06-21
  • Tags: הצלת הרב מאירופה בתש"א
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (548)     Duration: (00:37:29)     Uploaded: 07-06-21
  • Tags: הטמנה בתנור
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (538)     Duration: (00:31:22)     Uploaded: 31-05-21
  • Tags: הטמנה בדבר המוסיף הבל
  • video pic
  • ל"ט מלאכות מבעיר ומכבה - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (574)     Duration: (00:30:09)     Uploaded: 24-05-21
  • Tags: חימום על קדרה שעל האש, מעזיבה, פלטה ורידיאטו...
  • video pic
  • ל"ט מלאכות מבעיר ומכבה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (587)     Duration: (00:19:58)     Uploaded: 20-05-21
  • Tags: שהיה חזרה והטמנה בקראַק-פאַט
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (750)     Duration: (00:25:56)     Uploaded: 10-05-21
  • Tags: חזרה, נראה כמבשל
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (919)     Duration: (00:27:00)     Uploaded: 03-05-21
  • Tags: שהייה, שמא יחתה, "בלעך"
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (593)     Duration: (00:32:20)     Uploaded: 26-04-21
  • Tags: גרם הבערה וכיבוי בשבת
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (352)     Duration: (00:34:05)     Uploaded: 19-04-21
  • Tags: בעץ ובמתכת, חשמל ומיקרופון
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מכה בפטיש - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (391)     Duration: (00:33:44)     Uploaded: 12-04-21
  • Tags: טבילה והגעלה – תיקון כלי שאינו ניכר
  • video pic
  • ערב פסח שחל בשבת - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (252)     Duration: (00:31:59)     Uploaded: 22-03-21
  • Tags: יקנה"ז, הביצה וסדר ההגדה

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script