הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות, הוצאה ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (324)     Duration: (00:30:21)     Uploaded: 01-11-21
  • Tags: נשיאת תכשיט, סמל וסרט זיהוי
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (307)     Duration: (00:33:11)     Uploaded: 25-10-21
  • Tags: כפתורים חילופיים בשבת
  • video pic
  • שיעור מסכת שבת עם שוע"ר – ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (314)     Duration: (00:30:22)     Uploaded: 21-10-21
  • Tags: ידו לא נייח, אגד יד
  • video pic
  • שיעור מסכת שבת עם שוע"ר – ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (305)     Duration: (00:30:29)     Uploaded: 19-10-21
  • Tags: זה עוקר וזה מניח
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (299)     Duration: (00:31:22)     Uploaded: 18-10-21
  • Tags: אופני נשיאת מפתח בשבת
  • video pic
  • שיעור מסכת שבת עם שוע"ר – א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (309)     Duration: (00:39:44)     Uploaded: 17-10-21
  • Tags: העני חייב ובעל הבית פטור - ומותר
  • video pic
  • ל"ט מלאכת - הוצאה - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (295)     Duration: (00:30:06)     Uploaded: 11-10-21
  • Tags: מגבת כאבנט בדרך למקוה
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (326)     Duration: (00:22:40)     Uploaded: 04-10-21
  • Tags: מגבת על הצואר בדרך למקוה
  • video pic
  • Learning gemoro with alter rebbe's shulchan oruch

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (238)     Duration: (00:23:57)     Uploaded: 01-10-21
  • Tags: העני חייב ובעל הבית פטור
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה - ב - בלה"ק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (322)     Duration: (00:26:55)     Uploaded: 13-09-21
  • Tags: נעלי עץ וגומי בשבת וביום כיפור
  • video pic
  • ,ל"ט מלאכות - הוצאה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (336)     Duration: (00:33:07)     Uploaded: 13-09-21
  • Tags: נעלי עץ וגומי בשבת וביום כיפור
  • video pic
  • לימוד הגמרא אליבא דהלכתא

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (265)     Duration: (00:44:18)     Uploaded: 13-09-21
  • Tags: עם שולחן ערוך רבינו הזקן

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script