הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • שלוש שיחות עם הרבנית חי' מושקא ע"ה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית באדיבו...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (479)     Duration: (00:33:38)     Uploaded: 17-01-19
  • Tags: והמענות של הרבי בכתיק – שנכתבו בהמשך אליהן
  • video pic
  • הרבי וסדרת אגרות קודש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (320)     Duration: (00:44:18)     Uploaded: 14-01-19
  • Tags: חלק מההוראות בכתי"ק – בקשר להעריכה וההוצאה ...
  • video pic
  • נמצא טעות באמצע קריאת התורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (368)     Duration: (00:34:27)     Uploaded: 07-01-19
  • Tags: חומשים מפטיר ג' פסוקים
  • video pic
  • מבנה חלקי שלחן ערוך רבינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (371)     Duration: (00:45:28)     Uploaded: 31-12-18
  • Tags: פנים וקונטרס אחרון ליקוטים ומהדורא בתרא
  • video pic
  • קדיש שלאחר קרה"ת במנחת שבת

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (387)     Duration: (00:29:27)     Uploaded: 24-12-18
  • Tags: יהללו וזאת התורה ואני תפלתי
  • video pic
  • עליית הקטן למפטיר ולהפטרה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (283)     Duration: (00:24:39)     Uploaded: 17-12-18
  • Tags: שמחת תורה מרכבה תשובה
  • video pic
  • תולדות הרחבת בנין הספריה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (923)     Duration: (00:31:01)     Uploaded: 10-12-18
  • Tags: הוראות הרבי בכתי"ק
  • video pic
  • הסדור הראשון של רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (388)     Duration: (00:35:27)     Uploaded: 26-11-18
  • Tags: מהדורא קמא שנדפסה קודם
  • video pic
  • מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (392)     Duration: (00:37:39)     Uploaded: 19-11-18
  • Tags: קיסין חאוונסקי האדיטש ניעזין פטרבורג
  • video pic
  • עליית הקטן לתורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (293)     Duration: (00:33:33)     Uploaded: 12-11-18
  • Tags: מצטרף לעולין בשבת אבל לא קורא
  • video pic
  • ברכות התורה וההפטרה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (338)     Duration: (00:32:35)     Uploaded: 05-11-18
  • Tags: נאמן ורחמן אתה. תושיע ותשמח
  • video pic
  • חובת שמיעת קריאת התורה בשבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (372)     Duration: (00:22:20)     Uploaded: 29-10-18
  • Tags: חובת הצבור וחובת היחיד

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script