הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1157)     Duration: (00:27:00)     Uploaded: 03-05-21
  • Tags: שהייה, שמא יחתה, "בלעך"
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (647)     Duration: (00:32:20)     Uploaded: 26-04-21
  • Tags: גרם הבערה וכיבוי בשבת
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (375)     Duration: (00:34:05)     Uploaded: 19-04-21
  • Tags: בעץ ובמתכת, חשמל ומיקרופון
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מכה בפטיש - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (412)     Duration: (00:33:44)     Uploaded: 12-04-21
  • Tags: טבילה והגעלה – תיקון כלי שאינו ניכר
  • video pic
  • ערב פסח שחל בשבת - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (278)     Duration: (00:31:59)     Uploaded: 22-03-21
  • Tags: יקנה"ז, הביצה וסדר ההגדה
  • video pic
  • ערב פסח שחל בשבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (312)     Duration: (00:41:07)     Uploaded: 15-03-21
  • Tags: בדיקת, ביטול, ביעור ומכירת חמץ, ותענית בכורי...
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מכה בפטיש - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (327)     Duration: (00:28:53)     Uploaded: 08-03-21
  • Tags: המחתך תלוש כדי להשתמש בו
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מכה בפטיש - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (336)     Duration: (00:31:00)     Uploaded: 01-03-21
  • Tags: העושה כלי – בונה, והמתקן כלי – מכה בפטיש
  • video pic
  • סעודת פורים שחל בערב שבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (261)     Duration: (00:48:06)     Uploaded: 22-02-21
  • Tags: שעה עשירית, פורס מפה ומקדש, ועל הנסים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (370)     Duration: (00:32:32)     Uploaded: 15-02-21
  • Tags: מחיצת עראי ומחיצת בני אדם
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בונה וסותר - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (380)     Duration: (00:39:36)     Uploaded: 08-02-21
  • Tags: אהל עראי וכלים המתקפלים
  • video pic
  • ארבע שיחות עם הרבנית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (285)     Duration: (00:51:10)     Uploaded: 05-02-21
  • Tags: לכבוד כ"ב שבט

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script