הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הוספה על מנין העולים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (366)     Duration: (00:33:59)     Uploaded: 22-10-18
  • Tags: שמחת תורה חנוכה פרי החג
  • video pic
  • שיעור הכנה למכסת פסחים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (383)     Duration: (00:37:24)     Uploaded: 15-10-18
  • Tags: בדיקת חמץ מן התורה ומדברי סופרים
  • video pic
  • תיקון העירוב ברחבה שלפני 770

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (439)     Duration: (00:37:46)     Uploaded: 08-10-18
  • Tags: מבוי המפולש פי תקרה צורת הפתח
  • video pic
  • תקנת קריאת המפטיר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (444)     Duration: (00:26:32)     Uploaded: 17-09-18
  • Tags: פרשת הקרבנות קדיש לפני המפטיר
  • video pic
  • תקנת קריאת ההפטרה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (367)     Duration: (00:29:12)     Uploaded: 03-09-18
  • Tags: גזירת השמד אנשי כנסת הגדולה עזרא
  • video pic
  • תקנת קריאת התורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (395)     Duration: (00:25:55)     Uploaded: 27-08-18
  • Tags: תקנות משה, נביאים, עזרא, חכמי המשנה והגמרא
  • video pic
  • האכלת קטנים ביוהכ"פ וחוץ לסוכה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (449)     Duration: (00:22:28)     Uploaded: 21-08-18
  • Tags: האכלה בידים בהגיע לחנוך שמא יסרך
  • video pic
  • האכלת קטנים קודם קידוש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (395)     Duration: (00:28:34)     Uploaded: 14-08-18
  • Tags: לא תאכילום הגיע לחנוך שתיית קטן כוס הקידוש
  • video pic
  • טעימה קודם קידוש והבדלה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (361)     Duration: (00:24:47)     Uploaded: 07-08-18
  • Tags: סמוך לכניסתו וליציאתו קידוש במקום סעודה
  • video pic
  • אכילה ולימוד קודם בדיקת חמץ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (347)     Duration: (00:22:05)     Uploaded: 24-07-18
  • Tags: זמן בדיקת חמץ אור היום קצת
  • video pic
  • אכילה קודם תק"ש ונטילת לולב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (651)     Duration: (00:26:06)     Uploaded: 25-06-18
  • Tags: קריאת שמע מגילה קידוש והבדלה

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script