הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • שיעור אורך התקיעות והתרועות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (253)     Duration: (00:24:30)     Uploaded: 30-08-21
  • Tags: שיטת רש"י ושיטת התוספות
  • video pic
  • Shofar – hefsek in middle of tkios

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (243)     Duration: (00:25:22)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Or Bdikas chometz, Tfilin, Tzitzis & Shchita
  • video pic
  • Shofar – Length of tkiah, shvorim & truah

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (264)     Duration: (00:20:59)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Acording to Rashi & Tosfot
  • video pic
  • Shofar – 130 kolot

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (267)     Duration: (00:29:10)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Midoiraiso, midrabonon & minhag
  • video pic
  • שופר של ר"ה – מאה ושלושים קולות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (335)     Duration: (00:28:04)     Uploaded: 17-08-21
  • Tags: מן התורה, מדברי סופרים, והמנהג
  • video pic
  • תק"ש ולדוד אורי בר"ח אלול

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (338)     Duration: (00:22:15)     Uploaded: 10-08-21
  • Tags: אדר"ח ובדר"ח אלול
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - הוצאה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (799)     Duration: (00:22:01)     Uploaded: 03-08-21
  • Tags: פתיחה למסכת שבת
  • video pic
  • לימוד הגמרא עם שוע"ר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (369)     Duration: (00:21:33)     Uploaded: 29-07-21
  • Tags: הדפים הראשונים של מסכת שבת
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - י

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (362)     Duration: (00:29:25)     Uploaded: 27-07-21
  • Tags: הטמנה אחרי הדלקת הנרות
  • video pic
  • כח סיון

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (810)     Duration: (00:14:07)     Uploaded: 08-06-21
  • Tags: הצלת הרב מאירופה בתש"א
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (916)     Duration: (00:37:29)     Uploaded: 07-06-21
  • Tags: הטמנה בתנור
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (905)     Duration: (00:31:22)     Uploaded: 31-05-21
  • Tags: הטמנה בדבר המוסיף הבל

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script