הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • סדר העליות והחיובים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (325)     Duration: (00:27:58)     Uploaded: 18-02-19
  • Tags: ששי מפטיר יארצייט
  • video pic
  • נמצא חסר אות או נגיעה בקרה"ת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (517)     Duration: (00:31:23)     Uploaded: 11-02-19
  • Tags: פצוע דכא היקף גוייל
  • video pic
  • הרבי וקטלוג הספריה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (388)     Duration: (00:49:22)     Uploaded: 04-02-19
  • Tags: הדרכת הרבי בניהול הספריה
  • video pic
  • הרבי וזירוז עריכת ספרים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (378)     Duration: (00:45:36)     Uploaded: 28-01-19
  • Tags: מאמרי אדה"ז הקצרים מפתחות לספרי אדה"ז
  • video pic
  • הרבי והקובץ יגדיל תורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (417)     Duration: (00:43:31)     Uploaded: 21-01-19
  • Tags: הוראות והשתתפות בעריכה ובכתיבה
  • video pic
  • שלוש שיחות עם הרבנית חי' מושקא ע"ה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית באדיבו...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (580)     Duration: (00:33:38)     Uploaded: 17-01-19
  • Tags: והמענות של הרבי בכתיק – שנכתבו בהמשך אליהן
  • video pic
  • הרבי וסדרת אגרות קודש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (403)     Duration: (00:44:18)     Uploaded: 14-01-19
  • Tags: חלק מההוראות בכתי"ק – בקשר להעריכה וההוצאה ...
  • video pic
  • נמצא טעות באמצע קריאת התורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (434)     Duration: (00:34:27)     Uploaded: 07-01-19
  • Tags: חומשים מפטיר ג' פסוקים
  • video pic
  • מבנה חלקי שלחן ערוך רבינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (470)     Duration: (00:45:28)     Uploaded: 31-12-18
  • Tags: פנים וקונטרס אחרון ליקוטים ומהדורא בתרא
  • video pic
  • קדיש שלאחר קרה"ת במנחת שבת

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (490)     Duration: (00:29:27)     Uploaded: 24-12-18
  • Tags: יהללו וזאת התורה ואני תפלתי
  • video pic
  • עליית הקטן למפטיר ולהפטרה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (346)     Duration: (00:24:39)     Uploaded: 17-12-18
  • Tags: שמחת תורה מרכבה תשובה
  • video pic
  • תולדות הרחבת בנין הספריה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1029)     Duration: (00:31:01)     Uploaded: 10-12-18
  • Tags: הוראות הרבי בכתי"ק

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script