הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • אכילה קודם תפלת מוסף

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (481)     Duration: (00:35:34)     Uploaded: 18-06-18
  • Tags: אכילת קבע סעודה קטנה
  • video pic
  • אכילה קודם תפלה שחרית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (516)     Duration: (00:31:04)     Uploaded: 11-06-18
  • Tags: לא תאכלו על הדם
  • video pic
  • אכילה קודם תפלת ערבית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (638)     Duration: (00:34:01)     Uploaded: 04-06-18
  • Tags: קריאת שמע שעל המטה
  • video pic
  • אכילה קודם תפלת המנחה

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (635)     Duration: (00:28:22)     Uploaded: 28-05-18
  • Tags: מנחה גדולה קטנה קריאת השמש מנין קבוע
  • video pic
  • טעות בתפלת שבת ויום טוב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (402)     Duration: (00:24:28)     Uploaded: 24-05-18
  • Tags: יח ברכות וברכה אמצעית
  • video pic
  • טעות בתפלת שבת ויום טוב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (453)     Duration: (00:23:47)     Uploaded: 07-05-18
  • Tags: יח ברכות וברכה אמצעית מוסף
  • video pic
  • ספק ברכות להקל - בספק ספיקא

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (461)     Duration: (00:29:34)     Uploaded: 30-04-18
  • Tags: ספירת העומר ציצית
  • video pic
  • תחלת זמן מנחה גדולה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (512)     Duration: (00:25:35)     Uploaded: 16-04-18
  • Tags: חצי שעה אחר חצות
  • video pic
  • היוצא מא"י לשנה אחת, ודעתו לחזור

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (744)     Duration: (00:29:54)     Uploaded: 09-04-18
  • Tags: לחדש אחד, לשנה, לעולם, עם אשתו
  • video pic
  • נוסח: את יום טוב מקרא קדש הזה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (647)     Duration: (00:24:45)     Uploaded: 04-04-18
  • Tags: יום טוב חול המועד מוסף שחרית וברכת המזון

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script