הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הסדור הראשון של רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (463)     Duration: (00:35:27)     Uploaded: 26-11-18
  • Tags: מהדורא קמא שנדפסה קודם
  • video pic
  • מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (484)     Duration: (00:37:39)     Uploaded: 19-11-18
  • Tags: קיסין חאוונסקי האדיטש ניעזין פטרבורג
  • video pic
  • עליית הקטן לתורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (371)     Duration: (00:33:33)     Uploaded: 12-11-18
  • Tags: מצטרף לעולין בשבת אבל לא קורא
  • video pic
  • ברכות התורה וההפטרה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (426)     Duration: (00:32:35)     Uploaded: 05-11-18
  • Tags: נאמן ורחמן אתה. תושיע ותשמח
  • video pic
  • חובת שמיעת קריאת התורה בשבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (456)     Duration: (00:22:20)     Uploaded: 29-10-18
  • Tags: חובת הצבור וחובת היחיד
  • video pic
  • הוספה על מנין העולים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (441)     Duration: (00:33:59)     Uploaded: 22-10-18
  • Tags: שמחת תורה חנוכה פרי החג
  • video pic
  • שיעור הכנה למכסת פסחים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (456)     Duration: (00:37:24)     Uploaded: 15-10-18
  • Tags: בדיקת חמץ מן התורה ומדברי סופרים
  • video pic
  • תיקון העירוב ברחבה שלפני 770

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (501)     Duration: (00:37:46)     Uploaded: 08-10-18
  • Tags: מבוי המפולש פי תקרה צורת הפתח
  • video pic
  • תקנת קריאת המפטיר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (526)     Duration: (00:26:32)     Uploaded: 17-09-18
  • Tags: פרשת הקרבנות קדיש לפני המפטיר
  • video pic
  • תקנת קריאת ההפטרה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (457)     Duration: (00:29:12)     Uploaded: 03-09-18
  • Tags: גזירת השמד אנשי כנסת הגדולה עזרא
  • video pic
  • תקנת קריאת התורה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (476)     Duration: (00:25:55)     Uploaded: 27-08-18
  • Tags: תקנות משה, נביאים, עזרא, חכמי המשנה והגמרא
  • video pic
  • האכלת קטנים ביוהכ"פ וחוץ לסוכה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (556)     Duration: (00:22:28)     Uploaded: 21-08-18
  • Tags: האכלה בידים בהגיע לחנוך שמא יסרך

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script