הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בישול - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (456)     Duration: (00:39:22)     Uploaded: 10-08-20
  • Tags: בישול אחר צלי' - וצלי' אחר בישול
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בישול - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (474)     Duration: (00:30:26)     Uploaded: 09-08-20
  • Tags: בישול אחר בישול
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - לש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (463)     Duration: (00:34:32)     Uploaded: 07-07-20
  • Tags: חרוסת, בצים ובצל עם שמן
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - טוחן - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (471)     Duration: (00:31:10)     Uploaded: 30-06-20
  • Tags: תרופה לחולה, שמא ישחוק סממנים
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - טוחן - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (514)     Duration: (00:34:56)     Uploaded: 22-06-20
  • Tags: פירור וכתישת בשר גבינה וביצים
  • video pic
  • פתיחת התערוכה המחודשת

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (285)     Duration: (00:25:48)     Uploaded: 19-06-20
  • Tags: תערוכת רבותינו נשיאינו
  • video pic
  • פתיחת התערוכה המחודשת

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (245)     Duration: (00:24:27)     Uploaded: 19-06-20
  • Tags: תערוכת רבותינו נשיאינו
  • video pic
  • פתיחת התערוכה המחודשת

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (266)     Duration: (00:27:17)     Uploaded: 19-06-20
  • Tags: תערוכת רבותינו נשיאינו
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - טוחן - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (549)     Duration: (00:25:29)     Uploaded: 15-06-20
  • Tags: חתיכה דק דק והכנת סלט
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - בורר ומרקד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (454)     Duration: (00:29:09)     Uploaded: 08-06-20
  • Tags: בהכנסת השקית תה, ובהוצאתו מהכוס
  • video pic
  • עניית דבר שבקדושה בטלפון

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (307)     Duration: (00:22:44)     Uploaded: 06-06-20
  • Tags: אמן ברכו קדושה

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script