הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • האכלת קטנים קודם קידוש

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (474)     Duration: (00:28:34)     Uploaded: 14-08-18
  • Tags: לא תאכילום הגיע לחנוך שתיית קטן כוס הקידוש
  • video pic
  • טעימה קודם קידוש והבדלה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (422)     Duration: (00:24:47)     Uploaded: 07-08-18
  • Tags: סמוך לכניסתו וליציאתו קידוש במקום סעודה
  • video pic
  • אכילה ולימוד קודם בדיקת חמץ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (440)     Duration: (00:22:05)     Uploaded: 24-07-18
  • Tags: זמן בדיקת חמץ אור היום קצת
  • video pic
  • אכילה קודם תק"ש ונטילת לולב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (747)     Duration: (00:26:06)     Uploaded: 25-06-18
  • Tags: קריאת שמע מגילה קידוש והבדלה
  • video pic
  • אכילה קודם תפלת מוסף

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (560)     Duration: (00:35:34)     Uploaded: 18-06-18
  • Tags: אכילת קבע סעודה קטנה
  • video pic
  • אכילה קודם תפלה שחרית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (596)     Duration: (00:31:04)     Uploaded: 11-06-18
  • Tags: לא תאכלו על הדם
  • video pic
  • אכילה קודם תפלת ערבית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (708)     Duration: (00:34:01)     Uploaded: 04-06-18
  • Tags: קריאת שמע שעל המטה
  • video pic
  • אכילה קודם תפלת המנחה

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (717)     Duration: (00:28:22)     Uploaded: 28-05-18
  • Tags: מנחה גדולה קטנה קריאת השמש מנין קבוע
  • video pic
  • טעות בתפלת שבת ויום טוב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (486)     Duration: (00:24:28)     Uploaded: 24-05-18
  • Tags: יח ברכות וברכה אמצעית
  • video pic
  • טעות בתפלת שבת ויום טוב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (533)     Duration: (00:23:47)     Uploaded: 07-05-18
  • Tags: יח ברכות וברכה אמצעית מוסף

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script