הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות ראש השנה - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (21)     Duration: (00:25:00)     Uploaded: 20-09-23
  • Tags: התרת נדרים ואמירת כל נדרי
  • video pic
  • הלכות ראש השנה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (23)     Duration: (00:25:50)     Uploaded: 12-09-23
  • Tags: תקיעת וברכת שופר במבצעים
  • video pic
  • הלכות ראש השנה - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (33)     Duration: (00:31:37)     Uploaded: 05-09-23
  • Tags: שיעור התקיעות לשיטת רש"י ותוספות
  • video pic
  • הלכות תפלין

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (24)     Duration: (00:54:13)     Uploaded: 03-09-23
  • Tags: ריוח בין הפרשיות לשיטת רבינו הזקן
  • video pic
  • הלכות ראש השנה - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (27)     Duration: (00:28:22)     Uploaded: 29-08-23
  • Tags: הפסק בתקיעות, אכילת מצה, בדיקת חמץ, תפילין צ...
  • video pic
  • הלכות ראש השנה – ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (41)     Duration: (00:30:05)     Uploaded: 22-08-23
  • Tags: ק"ל קולות – מה"ת, מספק, מד"ס וממנהג
  • video pic
  • הלכות תפלין

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (85)     Duration: (00:31:16)     Uploaded: 18-08-23
  • Tags: כתב אדמו"ר הזקן
  • video pic
  • הלכות ראש השנה – א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (37)     Duration: (00:21:25)     Uploaded: 15-08-23
  • Tags: א) שני הימים קדושים ודאי. ב) יומא אריכתא.
  • video pic
  • הלכות יום טוב – כא

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (42)     Duration: (00:26:01)     Uploaded: 08-08-23
  • Tags: היוצא מארץ ישראל ודעתו לחזור
  • video pic
  • הלכות יום טוב – כ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (39)     Duration: (00:26:07)     Uploaded: 01-08-23
  • Tags: יום טוב שני לענין מצוות החג
  • video pic
  • הלכות יום טוב – יט

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (65)     Duration: (00:23:11)     Uploaded: 04-07-23
  • Tags: ספיקא דיומא לענין מוקצה ותחומין
  • video pic
  • הלכות יום טוב – יח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (59)     Duration: (00:26:18)     Uploaded: 26-06-23
  • Tags: ספיקא דיומא – לענין שהחיינו

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script