הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות סוכות - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (21)     Duration: (00:33:57)     Uploaded: 01-04-24
  • Tags: הלימוד מפסח לסוכות באכילת לילה הראשון
  • video pic
  • הלכות סוכות - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (30)     Duration: (00:30:17)     Uploaded: 18-03-24
  • Tags: מתנה על מנת להחזיר בד' מינים
  • video pic
  • הלכות סוכות - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (26)     Duration: (00:29:43)     Uploaded: 11-03-24
  • Tags:  ארבע ההלכות בד' מינים
  • video pic
  • הלכות סוכה - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (48)     Duration: (00:24:32)     Uploaded: 04-03-24
  • Tags: ברכת לישב בסוכה בשתיית יין ובירידת גשמים
  • video pic
  • הלכות סוכה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (29)     Duration: (00:27:09)     Uploaded: 26-02-24
  • Tags:  אכילת קבע בסוכה ובשאר הלכות
  • video pic
  • גדרי וטעמי היתר הכתמים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (58)     Duration: (00:47:14)     Uploaded: 23-02-24
  • Tags: בשוע"ר מהדורא קמא ומהדורא בתרא
  • video pic
  • הלכות סוכה ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (39)     Duration: (00:31:32)     Uploaded: 19-02-24
  • Tags: סכך פסול ואויר באמצע הסכך ומן הצד
  • video pic
  • תיקון המקוה של רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (50)     Duration: (00:36:26)     Uploaded: 15-02-24
  • Tags: טבילה בארגז של עץ שבנהר
  • video pic
  • סדר הכנסת שבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (60)     Duration: (00:47:28)     Uploaded: 12-02-24
  • Tags: שקה"ח להגאונים ור"ת. צה"כ בג' כוכבים בינונים, ...
  • video pic
  • הלכות סוכה – ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (63)     Duration: (00:26:12)     Uploaded: 12-02-24
  • Tags: דינים הקשורים לסכך של מחצלת

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script