הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (6)     Duration: (00:30:33)     Uploaded: 20-05-24
  • Tags:  נטילת ידים לברכות, תורה, ק"ש ותפלה
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מנפץ וטווה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בעברית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (12)     Duration: (00:36:44)     Uploaded: 17-05-24
  • Tags: חובט וסורק, טווה ושוזר
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (11)     Duration: (00:27:55)     Uploaded: 13-05-24
  • Tags: נטילת ידים להעברת רוח הטומאה
  • video pic
  • הלכות נטילת ידים שחרית - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי'לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (12)     Duration: (00:26:03)     Uploaded: 06-05-24
  • Tags: שלשת טעמי נטילת ידים שחרית
  • video pic
  • הלכות סוכות - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (55)     Duration: (00:33:57)     Uploaded: 01-04-24
  • Tags: הלימוד מפסח לסוכות באכילת לילה הראשון
  • video pic
  • הלכות סוכות - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (66)     Duration: (00:30:17)     Uploaded: 18-03-24
  • Tags: מתנה על מנת להחזיר בד' מינים
  • video pic
  • הלכות סוכות - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (56)     Duration: (00:29:43)     Uploaded: 11-03-24
  • Tags:  ארבע ההלכות בד' מינים
  • video pic
  • הלכות סוכה - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (76)     Duration: (00:24:32)     Uploaded: 04-03-24
  • Tags: ברכת לישב בסוכה בשתיית יין ובירידת גשמים
  • video pic
  • הלכות סוכה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (53)     Duration: (00:27:09)     Uploaded: 26-02-24
  • Tags:  אכילת קבע בסוכה ובשאר הלכות
  • video pic
  • גדרי וטעמי היתר הכתמים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (73)     Duration: (00:47:14)     Uploaded: 23-02-24
  • Tags: בשוע"ר מהדורא קמא ומהדורא בתרא

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script