הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ספר של בינונים פרק לה חלק א ב

  • Description: ספר של בינונים פרק לה חלק א ב
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1219)     Duration: (00:52:49)     Uploaded: 23-03-22
  • Tags: ספר של בינונים
  • video pic
  • ספר של בינונים פרק לז חלק ו

  • Description: ספר של בינונים פרק לז חלק ו
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (318)     Duration: (00:05:26)     Uploaded: 23-03-22
  • Tags: ספר של בינונים
  • video pic
  • ספר של בינונים פרק לו חלק ב

  • Description: ספר של בינונים פרק לו חלק ב
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (321)     Duration: (00:21:03)     Uploaded: 23-03-22
  • Tags: ספר של בינונים
  • video pic
  • מקח וממכר בשבת – א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (352)     Duration: (00:32:40)     Uploaded: 21-03-22
  • Tags: טעמי איסור מקח וממכר
  • video pic
  • הלכות מוקצה - יג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (346)     Duration: (00:31:05)     Uploaded: 14-03-22
  • Tags: גרף של רעי
  • video pic
  • הלכות מוקצה - יב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (372)     Duration: (00:29:50)     Uploaded: 07-03-22
  • Tags: ביטול כלי מהיכנו
  • video pic
  • תורה אור אסתר צו טור ב

  • Description: תורה אור אסתר צו טור ב
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (346)     Duration: (01:03:05)     Uploaded: 03-03-22
  • Tags: תורה אור אסתר צו טור ב
  • video pic
  • תורה אור אסתר ד׳׳ה ותוסף אסתר

  • Description: תורה אור אסתר ד׳׳ה ותוסף אסתר
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (322)     Duration: (01:51:34)     Uploaded: 03-03-22
  • Tags: תורה אור אסתר ד׳׳ה ותוסף אסתר
  • video pic
  • קונטרס התפילה עוד מהתחלה עד סוף פרק ג

  • Description: קונטרס התפילה עוד מהתחלה עד סוף פרק ג
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (279)     Duration: (00:51:32)     Uploaded: 03-03-22
  • Tags: קונטרס התפילה עוד מהתחלה עד סוף פרק ג
  • video pic
  • הלכה– גדר ברכה ראשונה ואחרונה

  • Description: הלכה– גדר ברכה ראשונה ואחרונה
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1206)     Duration: (00:47:44)     Uploaded: 03-03-22
  • Tags: הלכה– גדר ברכה ראשונה ואחרונה
  • video pic
  • קונטרס התפילה עוד מהתחלה עד סוף פרק ג

  • Description: קונטרס התפילה עוד מהתחלה עד סוף פרק ג
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (367)     Duration: (00:55:08)     Uploaded: 03-03-22
  • Tags: קונטרס התפילה עוד מהתחלה עד סוף פרק ג
  • video pic
  • הלכה– לחלל שבת בסגולות במצב של פיקוח

  • Description: הלכה– לחלל שבת בסגולות במצב של פיקוח ...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (257)     Duration: (00:24:44)     Uploaded: 03-03-22
  • Tags: הלכה– לחלל שבת בסגולות במצב של פיקוח נפש

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script