הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות סוכה ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (70)     Duration: (00:31:32)     Uploaded: 19-02-24
  • Tags: סכך פסול ואויר באמצע הסכך ומן הצד
  • video pic
  • תיקון המקוה של רבינו הזקן

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (67)     Duration: (00:36:26)     Uploaded: 15-02-24
  • Tags: טבילה בארגז של עץ שבנהר
  • video pic
  • סדר הכנסת שבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (100)     Duration: (00:47:28)     Uploaded: 12-02-24
  • Tags: שקה"ח להגאונים ור"ת. צה"כ בג' כוכבים בינונים, ...
  • video pic
  • הלכות סוכה – ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (99)     Duration: (00:26:12)     Uploaded: 12-02-24
  • Tags: דינים הקשורים לסכך של מחצלת
  • video pic
  • הלכות סוכה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (87)     Duration: (00:32:37)     Uploaded: 05-02-24
  • Tags: כך – צומח, תלוש, ואינו מקבל טומאה
  • video pic
  • סכך הסוכה לשם צל בלבד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (85)     Duration: (00:25:59)     Uploaded: 02-01-24
  • Tags: האם צריך שיהי' גם לשם חג
  • video pic
  • הלכות חנוכה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (115)     Duration: (00:31:11)     Uploaded: 11-12-23
  • Tags: ואין לנו רשות להשתמש בהם
  • video pic
  • בשכמל"ו בברכה לבטלה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (194)     Duration: (00:32:09)     Uploaded: 04-12-23
  • Tags: בהזכרת השם לבטלה
  • video pic
  • הלכות יום כיפור - ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (94)     Duration: (00:24:05)     Uploaded: 27-11-23
  • Tags: בשכמל"ו ביום הכפורים ובכל השנה

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script