הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות יום הכיפורים – ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (105)     Duration: (00:32:40)     Uploaded: 21-11-23
  • Tags: ברכת שהחיינו ביום כיפור
  • video pic
  • הלכות יום כיפור – ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (93)     Duration: (00:34:29)     Uploaded: 14-11-23
  • Tags: שיעורי אכילה ושתיה לחולה ביום כיפור
  • video pic
  • הלכות יום כיפור – ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (100)     Duration: (00:31:16)     Uploaded: 06-11-23
  • Tags: קטנים ביום הכפורים סכות ושבת
  • video pic
  • מקוה – בור על גבי בור

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (93)     Duration: (00:56:17)     Uploaded: 05-11-23
  • Tags: החלפת מי הגשמים
  • video pic
  • הלכות יום כיפור – ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (122)     Duration: (00:32:09)     Uploaded: 30-10-23
  • Tags:  נעלי גומי ועץ ביוהכ"פ ושבת
  • video pic
  • נר יום כיפור ונר הבדלה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (127)     Duration: (00:29:57)     Uploaded: 23-10-23
  • Tags: הלכות יום הכיפורים
  • video pic
  • הלכות ראש השנה - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (135)     Duration: (00:25:00)     Uploaded: 20-09-23
  • Tags: התרת נדרים ואמירת כל נדרי
  • video pic
  • הלכות ראש השנה - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (128)     Duration: (00:25:50)     Uploaded: 12-09-23
  • Tags: תקיעת וברכת שופר במבצעים
  • video pic
  • הלכות ראש השנה - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (371)     Duration: (00:31:37)     Uploaded: 05-09-23
  • Tags: שיעור התקיעות לשיטת רש"י ותוספות
  • video pic
  • הלכות תפלין

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (129)     Duration: (00:54:13)     Uploaded: 03-09-23
  • Tags: ריוח בין הפרשיות לשיטת רבינו הזקן
  • video pic
  • הלכות ראש השנה - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (394)     Duration: (00:28:22)     Uploaded: 29-08-23
  • Tags: הפסק בתקיעות, אכילת מצה, בדיקת חמץ, תפילין צ...

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script