הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות ראש השנה – ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (163)     Duration: (00:30:05)     Uploaded: 22-08-23
  • Tags: ק"ל קולות – מה"ת, מספק, מד"ס וממנהג
  • video pic
  • הלכות תפלין

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (184)     Duration: (00:31:16)     Uploaded: 18-08-23
  • Tags: כתב אדמו"ר הזקן
  • video pic
  • הלכות ראש השנה – א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (438)     Duration: (00:21:25)     Uploaded: 15-08-23
  • Tags: א) שני הימים קדושים ודאי. ב) יומא אריכתא.
  • video pic
  • הלכות יום טוב – כא

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (138)     Duration: (00:26:01)     Uploaded: 08-08-23
  • Tags: היוצא מארץ ישראל ודעתו לחזור
  • video pic
  • הלכות יום טוב – כ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (144)     Duration: (00:26:07)     Uploaded: 01-08-23
  • Tags: יום טוב שני לענין מצוות החג
  • video pic
  • הלכות יום טוב – יט

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (160)     Duration: (00:23:11)     Uploaded: 04-07-23
  • Tags: ספיקא דיומא לענין מוקצה ותחומין
  • video pic
  • הלכות יום טוב – יח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (164)     Duration: (00:26:18)     Uploaded: 26-06-23
  • Tags: ספיקא דיומא – לענין שהחיינו
  • video pic
  • הלכות יום טוב – יז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (152)     Duration: (00:30:25)     Uploaded: 19-06-23
  • Tags: ספיקא דיומא – לענין עירובין ומוקצה
  • video pic
  • הלכות יום טוב - טז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (159)     Duration: (00:35:37)     Uploaded: 12-06-23
  • Tags: הנאה ממוקצה בשבת ויום טוב
  • video pic
  • הלכות יום טוב - טז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (159)     Duration: (00:30:12)     Uploaded: 05-06-23
  • Tags: מוקצה לצורך אוכל נפש ביום טוב
  • video pic
  • הלכות יום טוב - יד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (911)     Duration: (00:31:06)     Uploaded: 29-05-23
  • Tags: מוקצה ונולד בשבת ויום טוב
  • video pic
  • טעם העליון והתחתון – קרי וכתיב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (184)     Duration: (00:26:30)     Uploaded: 22-05-23
  • Tags: פרשה סתומה באמצע הפסוק

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script