הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות ספירת העומר - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (144)     Duration: (00:25:23)     Uploaded: 08-05-23
  • Tags: ספירת העומר בזמן הזה
  • video pic
  • זמן ספירת העומר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (128)     Duration: (00:21:16)     Uploaded: 02-05-23
  • Tags: מיד אחר תפלת ערבית
  • video pic
  • הלכות יום טוב - יב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (477)     Duration: (00:28:21)     Uploaded: 17-04-23
  • Tags:  דברים שאין עירובי תבשילין מועיל בהם
  • video pic
  • הלכות יום טוב - יג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (180)     Duration: (00:24:26)     Uploaded: 11-04-23
  • Tags: תוספות יום טוב באכילת חמץ
  • video pic
  • הלכות יום טוב - יא

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (181)     Duration: (00:36:14)     Uploaded: 27-03-23
  • Tags: סדר עריכת עירוב תבשילין
  • video pic
  • הלכות יום טוב - י

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (162)     Duration: (00:25:09)     Uploaded: 20-03-23
  • Tags: זמן עריכת עירוב תבשילין
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ט

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (276)     Duration: (00:26:32)     Uploaded: 13-03-23
  • Tags: בישול והכנה מיום טוב לשבת
  • video pic
  • מאכלי פורים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (165)     Duration: (00:32:01)     Uploaded: 06-03-23
  • Tags: קרעפלאך והמן-טאשן
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (170)     Duration: (00:31:59)     Uploaded: 27-02-23
  • Tags: בישול לצורך חול ויום טוב שני
  • video pic
  • הלכות יום טוב – ז

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1215)     Duration: (00:32:12)     Uploaded: 20-02-23
  • Tags: מלאכות אוכל נפש שאסרו חכמים ביום טוב
  • video pic
  • ברכת הפת ומיני מזונות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (504)     Duration: (00:32:21)     Uploaded: 19-02-23
  • Tags: שיעור קביעות סעודה. מן התורה ומדברי סופרים
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1137)     Duration: (00:24:17)     Uploaded: 13-02-23
  • Tags: מלאכה שאפשר לעשות מאתמול

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script