הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • דרך חיים ב 1 תשפא

  • Description: דרך חיים ב 1 תשפא
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (11)     Duration: (00:37:57)     Uploaded: 20-08-21
  • Tags: דרך חיים
  • video pic
  • דרך חיים ב 2 והתחלת ג תשפא

  • Description: דרך חיים ב 2 והתחלת ג תשפא
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (12)     Duration: (00:22:11)     Uploaded: 20-08-21
  • Tags: דרך חיים
  • video pic
  • אגרת הקודש פרק יב חלק ג שנת תשפא

  • Description: אגרת הקודש פרק יב חלק ג שנת תשפא
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (10)     Duration: (00:22:30)     Uploaded: 20-08-21
  • Tags:  תניא,אגרת הקודש
  • video pic
  • Shofar – hefsek in middle of tkios

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (33)     Duration: (00:25:22)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Or Bdikas chometz, Tfilin, Tzitzis & Shchita
  • video pic
  • Shofar – Length of tkiah, shvorim & truah

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (51)     Duration: (00:20:59)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Acording to Rashi & Tosfot
  • video pic
  • Shofar – 130 kolot

  • Description: משיעור הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (34)     Duration: (00:29:10)     Uploaded: 18-08-21
  • Tags: Midoiraiso, midrabonon & minhag
  • video pic
  • שופר של ר"ה – מאה ושלושים קולות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (35)     Duration: (00:28:04)     Uploaded: 17-08-21
  • Tags: מן התורה, מדברי סופרים, והמנהג
  • video pic
  • דרך חיים פרק א 2 תשפא

  • Description: דרך חיים פרק א 2 תשפא
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (12)     Duration: (00:18:34)     Uploaded: 16-08-21
  • Tags: דרך חיים
  • video pic
  • דרך חיים פרק א 1 תשפא

  • Description: דרך חיים פרק א 1 תשפא
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (19)     Duration: (00:24:45)     Uploaded: 15-08-21
  • Tags: דרך חיים

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script