הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • הלכות יום טוב - ו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1139)     Duration: (00:24:17)     Uploaded: 13-02-23
  • Tags: מלאכה שאפשר לעשות מאתמול
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1252)     Duration: (00:29:53)     Uploaded: 06-02-23
  • Tags:  לצורך מכשירי אוכל נפש
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1434)     Duration: (00:31:56)     Uploaded: 30-01-23
  • Tags: לכם ולא לנכרים לכם ולא לבהמה
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ג

  • Description: 
   משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1379)     Duration: (00:30:20)     Uploaded: 23-01-23
  • Tags:  מתוך שהותרה כו' לצורך הנאת הגוף השוה לכל נפש
  • video pic
  • הלכות יום טוב - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (204)     Duration: (00:25:16)     Uploaded: 16-01-23
  • Tags: מתוך שהותרה כו' לצורך מצוה עוברת
  • video pic
  • הלכות יום טוב - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (220)     Duration: (00:24:22)     Uploaded: 09-01-23
  • Tags: עשה ולא תעשה ביום טוב
  • video pic
  • עירובי תחומין - ה

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (199)     Duration: (00:25:32)     Uploaded: 02-01-23
  • Tags: עירוב תחומין בין שתי עיירות
  • video pic
  • נרות חנוכה = ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (171)     Duration: (00:25:21)     Uploaded: 26-12-22
  • Tags: הדלקת נרות חנוכה לבנות בסמינר
  • video pic
  • נרות חנוכה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (662)     Duration: (00:38:52)     Uploaded: 19-12-22
  • Tags: זמן הדלקת הנרות
  • video pic
  • Chanukah candle lighting for school girls

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (199)     Duration: (00:41:58)     Uploaded: 15-12-22
  • Tags: הדלקת נרות חנוכה לבנות בסמינר
  • video pic
  • נרות חנוכה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (199)     Duration: (00:32:49)     Uploaded: 12-12-22
  • Tags: הדלקת הנרות בחלל הפתח
  • video pic
  • ט-י כסלו

  • Description: התוועדות הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (281)     Duration: (01:21:56)     Uploaded: 05-12-22
  • Tags: סקירת תולדות חיי אדמו"ר האמצעי

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script