הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • Mivtza Nerot Shabat Kodesh

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (608)     Duration: (01:09:04)     Uploaded: 29-11-22
  • Tags: the basic Halachot
  • video pic
  • עירובי תחומין - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (227)     Duration: (00:31:03)     Uploaded: 28-11-22
  • Tags: תחום שבת בין ברוקלין למנהטן
  • video pic
  • עירובי תחומין - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (586)     Duration: (00:33:20)     Uploaded: 21-11-22
  • Tags: עיבור ריבוע ועירוב
  • video pic
  • כ' מרחשון

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (244)     Duration: (00:24:45)     Uploaded: 14-11-22
  • Tags: תולדות חיי אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
  • video pic
  • עירובי תחומין - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (432)     Duration: (00:48:01)     Uploaded: 07-11-22
  • Tags: מחוץ לד' אמות, לעיר ולמקום המוקף מחיצות
  • video pic
  • עירובי תחומין -א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (238)     Duration: (00:30:15)     Uploaded: 31-10-22
  • Tags: מן התורה ומדברי סופרים
  • video pic
  • עירובי חצרות יד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (236)     Duration: (00:31:49)     Uploaded: 24-10-22
  • Tags: עירוב במלון
  • video pic
  • עירובי חצרות – יג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (231)     Duration: (00:25:59)     Uploaded: 03-10-22
  • Tags: סוכה מערבת
  • video pic
  • עירובי חצרות - יב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (259)     Duration: (00:26:40)     Uploaded: 19-09-22
  • Tags: שכירות רשות משכירו ולקיטו ומשר העיר
  • video pic
  • עירובי חצרות – יא

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (255)     Duration: (00:38:57)     Uploaded: 12-09-22
  • Tags: דירת נכרי ומומר
  • video pic
  • עירובי חצרות – י

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (354)     Duration: (00:27:40)     Uploaded: 06-09-22
  • Tags: עירוב ושיתוף בחצר ובמבוי
  • video pic
  • עירובי חצרות - ט

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1233)     Duration: (00:31:05)     Uploaded: 30-08-22
  • Tags: עירוב ב' חצרות יח

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script