הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • מקח וממכר בשבת - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2331)     Duration: (00:28:36)     Uploaded: 20-04-22
  • Tags: משחקי האגוזים
  • video pic
  • ליל פסח שחל בשבת ובמוצש"ק

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (480)     Duration: (00:42:38)     Uploaded: 12-04-22
  • Tags: קידוש, מי מלח, חרוסת, יקנה"ז
  • video pic
  • מקח וממכר בשבת - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (980)     Duration: (00:27:50)     Uploaded: 04-04-22
  • Tags: קניית צרכי שבת בשבת
  • video pic
  • מקח וממכר בשבת - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (646)     Duration: (00:30:22)     Uploaded: 28-03-22
  • Tags: מתנה בשבת לצורך מצוה
  • video pic
  • הלכה – פורים ושושן פורים

  • Description: הלכה – פורים ושושן פורים
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (368)     Duration: (01:07:54)     Uploaded: 23-03-22
  • Tags: הלכה – פורים ושושן פורים
  • video pic
  • הלכה– דיני פורים ושושן פורים

  • Description: הלכה– דיני פורים ושושן פורים
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (341)     Duration: (01:14:20)     Uploaded: 23-03-22
  • Tags: הלכה– דיני פורים ושושן פורים
  • video pic
  • שיחה בענין פורים ליקוטי שיחות חלק לא

  • Description: שיחה בענין פורים ליקוטי שיחות חלק לא
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (361)     Duration: (00:34:13)     Uploaded: 23-03-22
  • Tags: שיחה בענין פורים ליקוטי שיחות חלק לא
  • video pic
  • מאמר יא ניסן תשמב כימי צאתך

  • Description: מאמר יא ניסן תשמב כימי צאתך
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (378)     Duration: (00:17:24)     Uploaded: 23-03-22
  • Tags: מאמר יא ניסן
  • video pic
  • תניא סש׳׳ב סוף פרק מב תחילת מג

  • Description: תניא סש׳׳ב סוף פרק מב תחילת מג
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (428)     Duration: (00:39:15)     Uploaded: 23-03-22
  • Tags: ספר של בינונים

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script