הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • התוועדות מציו''ט סוכות ביתר 1

  • Description: ביתר ליל א דחוה''מ סוכות תשעא
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1830)     Duration: (01:00:33)     Uploaded: 27-09-10
  • Tags: שמחה יום טוב
  • video pic
  • ל"ט מלאכות שבת - במלאכת המשכן

  • Description: משיעורי הרשד"ב לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1813)     Duration: (00:35:51)     Uploaded: 05-06-12
  • Tags: מלאכות שבת משכן
  • video pic
  • אגרות קודש אדמו"ר זי"ע

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1811)     Duration: (00:45:46)     Uploaded: 18-09-13
  • Tags: אגרות קודש מבוא זריזות תניא
  • video pic
  • תערוכת גנזי ספרים שבספריית אגודת חב"ד

  • Description: סיור מודרך ע"י הרשד"ב שי' לוין באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1811)     Duration: (00:58:05)     Uploaded: 24-06-14
  • Tags: תערוכה גנזי ספרים דפוסי ערש כתבי יד
  • video pic
  • היתר קנס ברבית

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1807)     Duration: (00:46:59)     Uploaded: 21-11-11
  • Tags: קנס רבית

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script