הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ברכת הפת ומיני מזונות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2327)     Duration: (00:46:59)     Uploaded: 10-02-14
  • Tags: פת מזונות קביעות סעודה שביעה טיגון
  • video pic
  • ברכה על קוסקוס עם ירקות

  • Description: ש"ע
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2319)     Duration: (00:52:33)     Uploaded: 23-10-09
  • Tags: ברכות הנהנין
  • video pic
  • יו"ט שש"ג לענין סוכה לולב ושאר חגים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2319)     Duration: (00:38:11)     Uploaded: 13-09-13
  • Tags: יום טוב של גלויות סוכה לולב יום הכיפורים פס...
  • video pic
  • מוקצה פתיחה -מושגים

  • Description: ש"ע
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2310)     Duration: (00:56:54)     Uploaded: 20-10-09
  • Tags: שבת מוקצה מושגים
  • video pic
  • הציצית על הכנף ונוטף על הקרן

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2304)     Duration: (00:48:30)     Uploaded: 17-11-11
  • Tags: ציצית כנף
  • video pic
  • בשכמל"ו ביום הכיפורים

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2301)     Duration: (00:31:21)     Uploaded: 20-09-11
  • Tags: בשכמל"ו יום כיפור
  • video pic
  • התוועדות ג תמוז - חלק ב

  • Description: ג תמוז ס"ט
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2276)     Duration: (00:55:55)     Uploaded: 07-07-09
  • Tags: התוועדות ג תמוז

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script