הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • דיני הפסק בציצית או בתפילין

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין - באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1949)     Duration: (00:51:04)     Uploaded: 01-12-11
  • Tags: הפסק ציצית תפילין
  • video pic
  • סעודה חלבית בחג השבועות

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין תשעג
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1949)     Duration: (00:33:52)     Uploaded: 13-05-13
  • Tags: חלב שבועות
  • video pic
  • התוועדות יט כסלו חלק ו

  • Description: תשע
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1947)     Duration: (01:19:04)     Uploaded: 08-12-09
  • Tags: יט כסלו
  • video pic
  • החלפת מי האוצר שבבור התחתון

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1946)     Duration: (00:33:33)     Uploaded: 28-11-16
  • Tags: בור הטבילה, התחתון, אוצר מי גשמים, החלפת המים
  • video pic
  • האמנם תרמג חלק א

  • Description: שיעור של הרב וכטר במאמר ד"ה האמנם תרמ"...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1938)     Duration: (00:56:55)     Uploaded: 04-05-11
  • Tags: האמנם תרמג
  • video pic
  • שיעורי אכילה ושתיה לחולה ביוהכ"פ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1937)     Duration: (00:35:37)     Uploaded: 10-09-13
  • Tags: אכילה שתיה יום הכיפורים ככותברת מלא לוגמיו ...
  • video pic
  • התוועדות מציו''ט סוכות ביתר 1

  • Description: ביתר ליל א דחוה''מ סוכות תשעא
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1920)     Duration: (01:00:33)     Uploaded: 27-09-10
  • Tags: שמחה יום טוב
  • video pic
  • מחיית זכר עמלק שיעור א

  • Description: שעורי חסידות של הרהח וכטר
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1917)     Duration: (00:53:29)     Uploaded: 10-03-11
  • Tags: עמלק פורים

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script