הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • השוכח חפץ בכיסו ומוציאו לרה"ר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2493)     Duration: (01:26:33)     Uploaded: 05-12-14
  • Tags: הוצאה מרה"י לרה"י דרך רה"ר
  • video pic
  • אגרת הקודש סימן כט חלק ב

  • Description:  11 16 2011 wensday
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2491)     Duration: (00:31:01)     Uploaded: 16-11-11
  • Tags: אגרת הקודש סימן כט תשעב
  • video pic
  • ברכה על קוסקוס עם ירקות

  • Description: ש"ע
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2467)     Duration: (00:52:33)     Uploaded: 23-10-09
  • Tags: ברכות הנהנין
  • video pic
  • הטלטול בחצר שאינה מעורבת

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2467)     Duration: (00:28:09)     Uploaded: 22-02-16
  • Tags: כלים ששבתו בבית פרוץ לרשות אסורה
  • video pic
  • תערוכת גנזי ספרים שבספריית אגודת חב"ד

  • Description: סיור מודרך ע"י הרשד"ב שי' לוין באנגלית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2465)     Duration: (00:58:05)     Uploaded: 24-06-14
  • Tags: תערוכה גנזי ספרים דפוסי ערש כתבי יד
  • video pic
  • ברכת שעשה נסים בחנוכה פורים ופסח

  • Description: משיעורי הרשד"ב לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2458)     Duration: (00:34:53)     Uploaded: 26-12-11
  • Tags: שעשה נסים חנוכה פורים פסח
  • video pic
  • אימתי עביד אינש דינא לנפשיה

  • Description: משיעורי הרשד"ב לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2457)     Duration: (00:39:13)     Uploaded: 05-12-11
  • Tags: דינא לנפשיה

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script