הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • פרשת השבוע פרשת תצווה

  • Description: שיעור לנשים על פרשת השבוע מהגה"ח ר' אש...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1876)     Duration: (00:44:34)     Uploaded: 14-02-11
  • Tags: פרשת שבוע תצווה
  • video pic
  • פסח שני ול"ג בעומר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1876)     Duration: (00:31:59)     Uploaded: 22-04-13
  • Tags: פסח שני ל"ג בעומר
  • video pic
  • מאורעות ו' תשרי תשכ"ה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1864)     Duration: (00:40:17)     Uploaded: 01-10-14
  • Tags: ו' תשרי תשכ"ה רבנית חנה
  • video pic
  • חיוב אכילת מצה וחיוב סעודת יום טוב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באידיש.
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1863)     Duration: (00:34:44)     Uploaded: 04-03-13
  • Tags: ביאור להשג"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים של הרבי
  • video pic
  • זורה ובורר

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1856)     Duration: (00:36:34)     Uploaded: 22-10-12
  • Tags: זורה לרוח בורר
  • video pic
  • התוועדות ב' אייר חלק א

  • Description: הגה"ח ר'יואל כהן
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1851)     Duration: (00:44:05)     Uploaded: 20-05-11
  • Tags: ב אייר
  • video pic
  • קידוש והבדלה מה"ת ומד"ס

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1851)     Duration: (00:40:11)     Uploaded: 17-02-14
  • Tags: קידוש הבדלה בתפלה על הכוס נשים קטנים
  • video pic
  • אימתי עביד אינש דינא לנפשיה

  • Description: משיעורי הרשד"ב לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1849)     Duration: (00:39:13)     Uploaded: 05-12-11
  • Tags: דינא לנפשיה

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script