הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • מאורעות ו' תשרי תשכ"ה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2395)     Duration: (00:40:17)     Uploaded: 01-10-14
  • Tags: ו' תשרי תשכ"ה רבנית חנה
  • video pic
  • צידת והריגת עכברים יתושים ודבורים

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2378)     Duration: (00:42:42)     Uploaded: 30-07-13
  • Tags: צידה שחיטה עכברים זבובים יתושים דבורים
  • video pic
  • עד כמה אדם מחיוב לכוון בתפילה

  • Description: אדם שיכול לכוון יותר לא יצא מצוות כוו...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2372)     Duration: (00:05:45)     Uploaded: 30-03-12
  • Tags: חתן קריאת שמע
  • video pic
  • מזוזה לבית שער שבכניסה לבית

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2366)     Duration: (00:36:35)     Uploaded: 28-11-16
  • Tags: ב' מזוזות חדר קטן לגדול
  • video pic
  • שיעורי אכילה ושתיה לחולה ביוהכ"פ

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2361)     Duration: (00:35:37)     Uploaded: 10-09-13
  • Tags: אכילה שתיה יום הכיפורים ככותברת מלא לוגמיו ...

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script