הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • משפט הספרים וקביעת החג ה' טבת

  • Description: מדברי הרשד"ב לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (5481)     Duration: (00:49:52)     Uploaded: 02-01-12
  • Tags: משפט ספרים ה' טבת
  • video pic
  • באתי לגני תש"י 5

  • Description: פרק ג
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (5295)     Duration: (00:29:35)     Uploaded: 24-01-10
  • Tags: שטות דלעומת זה עצי שיטים דירה בתחתונים
  • video pic
  • שיעור הכנה לראש השנה - חלק א

  • Description: דף מקורות לשיעור: chasidut.net/files/mekorot/rosh-has...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (5004)     Duration: (01:00:45)     Uploaded: 07-09-10
  • Tags: ראש השנה
  • video pic
  • התוועדות י שבט חלק א

  • Description: הגה"ח ר' יואל כהן
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (4725)     Duration: (01:01:20)     Uploaded: 07-01-11
  • Tags: י שבט יואל כהן
  • video pic
  • רבינו הזקן ואדמו"רי קרלין

  • Description: סקירה - הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (4724)     Duration: (00:57:20)     Uploaded: 08-12-14
  • Tags: קליסק קרלין לעכוויטש סטולין מעזיבוז ברדיטש...
  • video pic
  • מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (4668)     Duration: (00:31:51)     Uploaded: 01-12-14
  • Tags: מאסר גאולת אדמו"ר האמצעי קיסין חאוואנסקי
  • video pic
  • תערוכת גנזי ספרים שבספריית אגודת חב"ד

  • Description: סיור מודרך ע"י הרשד"ב שי' לוין בעברית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (4632)     Duration: (00:56:15)     Uploaded: 24-06-14
  • Tags: תערוכה גנזי ספרים דפוסי ערש כתבי יד

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script