הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • חובת סעודה בליל סוכות ופסח

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1945)     Duration: (00:37:15)     Uploaded: 13-09-11
  • Tags: סעודה סוכות פסח
  • video pic
  • חובת הסעודות בראש השנה

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1930)     Duration: (00:34:32)     Uploaded: 07-09-11
  • Tags: סעודה ראש השנה
  • video pic
  • צירוף אינו שומר שבת למנין

  • Description: משיעורי הרשד"ב לוין - בעברית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1930)     Duration: (00:23:10)     Uploaded: 30-05-12
  • Tags: שומר שבת מנין
  • video pic
  • פורס מפה ומקדש - לשיטת ומנהג רבינו

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1916)     Duration: (00:48:14)     Uploaded: 11-06-13
  • Tags: פורס מפה קידוש הבדלה שבע ברכות הפסק
  • video pic
  • אופני נשיאת מפתח בשבת

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1908)     Duration: (00:53:41)     Uploaded: 27-11-11
  • Tags: מפתח שבת הוצאה
  • video pic
  • התוועדות ג תמוז - חלק ב

  • Description: ג תמוז ס"ט
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1898)     Duration: (00:55:55)     Uploaded: 07-07-09
  • Tags: התוועדות ג תמוז
  • video pic
  • הכזיתים מצה שבסדר של פסח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (1892)     Duration: (00:52:08)     Uploaded: 24-03-14
  • Tags: כזית מצה כורך אפיקומן

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script