הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • עבודת המידות

  • Description: צולם באור חיה ומפורסם באדיבותם הרב ז...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2519)     Duration: (00:51:10)     Uploaded: 18-05-11
  • Tags: עבודת תיקון המידות
  • video pic
  • הכזיתים מצה שבסדר של פסח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2517)     Duration: (00:52:08)     Uploaded: 24-03-14
  • Tags: כזית מצה כורך אפיקומן
  • video pic
  • ביאורי התפילה -עלינו לשבח חלק א

  • Description: באדיבות אור חיה
   צולם באור חיה
   ...
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2501)     Duration: (00:47:45)     Uploaded: 25-02-11
  • Tags: תפילה עלינו לשבח
  • video pic
  • תולדות הרחבת בנין הספריה

  • Description: מדברי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2499)     Duration: (00:31:01)     Uploaded: 10-12-18
  • Tags: הוראות הרבי בכתי"ק
  • video pic
  • אופני נשיאת מפתח בשבת

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2483)     Duration: (00:53:41)     Uploaded: 27-11-11
  • Tags: מפתח שבת הוצאה
  • video pic
  • צירוף אינו שומר שבת למנין

  • Description: משיעורי הרשד"ב לוין - בעברית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2464)     Duration: (00:23:10)     Uploaded: 30-05-12
  • Tags: שומר שבת מנין
  • video pic
  • חובת הסעודות בראש השנה

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2463)     Duration: (00:34:32)     Uploaded: 07-09-11
  • Tags: סעודה ראש השנה
  • video pic
  • חובת סעודה בליל סוכות ופסח

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2454)     Duration: (00:37:15)     Uploaded: 13-09-11
  • Tags: סעודה סוכות פסח

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script