הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • מה התפקיד של הבעל

  • Description: שלום בית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2149)     Duration: (00:39:56)     Uploaded: 28-02-11
  • Tags: מה התפקיד של האיש שלום בית
  • video pic
  • הכזיתים מצה שבסדר של פסח

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2147)     Duration: (00:52:08)     Uploaded: 24-03-14
  • Tags: כזית מצה כורך אפיקומן
  • video pic
  • חובת סעודה בליל סוכות ופסח

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2146)     Duration: (00:37:15)     Uploaded: 13-09-11
  • Tags: סעודה סוכות פסח
  • video pic
  • צירוף אינו שומר שבת למנין

  • Description: משיעורי הרשד"ב לוין - בעברית
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2143)     Duration: (00:23:10)     Uploaded: 30-05-12
  • Tags: שומר שבת מנין
  • video pic
  • חובת הסעודות בראש השנה

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2127)     Duration: (00:34:32)     Uploaded: 07-09-11
  • Tags: סעודה ראש השנה
  • video pic
  • ברכה על קוסקוס עם ירקות

  • Description: ש"ע
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2115)     Duration: (00:52:33)     Uploaded: 23-10-09
  • Tags: ברכות הנהנין
  • video pic
  • אופני נשיאת מפתח בשבת

  • Description: שיעורי הרשד"ב לוין - בלה"ק
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2102)     Duration: (00:53:41)     Uploaded: 27-11-11
  • Tags: מפתח שבת הוצאה
  • video pic
  • הסעודה החלבית בחג השבועות

  • Description: משיעורי הרשד"ב לוין - באידיש
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (2044)     Duration: (00:39:02)     Uploaded: 21-05-12
  • Tags: חלב שבועות

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script