הצגת שיעורי הרבנים (לפי סדר א'-ב'):

קטגוריות - ראשי

Popular Video Tags

  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ד

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (19)     Duration: (00:25:56)     Uploaded: 10-05-21
  • Tags: חזרה, נראה כמבשל
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (31)     Duration: (00:27:00)     Uploaded: 03-05-21
  • Tags: שהייה, שמא יחתה, "בלעך"
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - ב

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (16)     Duration: (00:32:20)     Uploaded: 26-04-21
  • Tags: גרם הבערה וכיבוי בשבת
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מבעיר ומכבה - א

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (73)     Duration: (00:34:05)     Uploaded: 19-04-21
  • Tags: בעץ ובמתכת, חשמל ומיקרופון
  • video pic
  • ל"ט מלאכות - מכה בפטיש - ג

  • Description: משיעורי הרשד"ב שי' לוין
  • קישורי הורדה:      download     download     Views: (64)     Duration: (00:33:44)     Uploaded: 12-04-21
  • Tags: טבילה והגעלה – תיקון כלי שאינו ניכר

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script